نمايش خبر در تاريخ روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۸
گزارش تصویری از مهاجران کاری شاغل در روسیه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۳
تصاویر مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی سوچی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۹
تصاویری از یک کشتی یخ شکن روس  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۱
باکو به روایت تصویر - 3  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۲
باکو به روایت تصویر - 2  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۱
باکو به روایت تصویر - 1  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۵
تصاویری از طبیعت جمهوری آذربایجان - 2  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۸
تصاویری از طبیعت جمهوری آذربایجان - 1  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۱
تصاویری از ساخت ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۱
تصاویر مسابقه بزکشی در تاجیکستان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۶
گزارش تصویری از برف سنگین در راستوف روسیه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۴
تصاویر مسکو در دهه 1950 - 2  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۴
تصاویر مسکو در دهه 1950 - 1  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۶
تصاویر ازبکستان در دوران شوروی-سال های 1950 تا 1970  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۷
تصاویر ازبکستان در دوران شوروی-سال 1966  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۱
گزارش تصویری از پنبه چینی در ازبکستان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۹
تصاویری از داغستان در سال 2000  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
تصاویری از نیروهای مسلح شوروی - 2  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۶
تصاویری از نیروهای مسلح شوروی - 1  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۲
تصاویری از شهر ولگاگراد روسیه در دهه 1980  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">