نمايش خبر در تاريخ روز :  
ماه :  
سال :  
۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۶
آخرین شماره وطن یولی
دانشگاه تهران نشریه دانشجویی ققنوس وطن یولی(راه وطن) نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران این نشریه در دانشگاه های تهران و آذربایجان توزیع می گردد.