کد مطلب : 18648
ایستگاههای شناور« قطب شمال» روسیه از آغاز تا کنون به روایت تصویر
يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۶
ایستگاههای شناور« قطب شمال» روسیه از آغاز تا کنون به روایت تصویر
Share/Save/Bookmark