کد مطلب : 23780
فراخوان همایش بین‌المللی « پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی»
يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶
فراخوان همایش بین‌المللی « پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی»
فراخوان همایش بین‌المللی « پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی»
🔸آخرین مهلت ارسال چکیده: 30 دی 1399
🔹آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 30 بهمن 1399
🔸تاریخ برگزاری همایش به صورت مجازی: 17 اسفند 1399
Share/Save/Bookmark