کد مطلب : 17903
نظر اتمبایف درباره شیوه علامت‌گذاری مرز مشترک تاجیک و قرقیز
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۱
رییس جمهوری قرقیزستان که تا پایان دوره مسولیتش در این سمت سه روز بیشتر نمانده است در آخرین نشست خبری خویش در بیشکک دیدگاه خود را درباره علامت گذاری مرز مشترک این کشور با تاجیکستان ابراز کرد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از کانیوز، المازبیک اتمبای‌اف گفته است بارها پیشنهاد شد که سازشنامه علامت گذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس توافق بر سر 50 درصد از مرز امضا شود و مذاکره برای بقیه مرزها ادامه یابد اما او با چنین طرح به شدت مخالف است.
اتمبایف گفت: این اقدام همانند دوختن کُتی است که یک آستین آن را از یک پارچه و آستین دوم را از پارچه دیگر تهیه کرده باشند.
وی تأکید کرد باید سازشنامه علامت گذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس توافق بر سر همه 721 کیلومتر باشد و نه 50 درصد از آن.
در دوران شوروی برخی از مناطق مرزی دو کشور به طور مشخص علامت گزاری نشد و اکنون این موضوع منشاء اختلاف مقامات تاجیکستان و قرقیزستان شده است.
در پی دو دهه مذاکرات مقامات قرقیزستان و تاجیکستان بر سر حل اختلافات مرزی، تنها درباره علامت گذاری 520 کیلومتر از مرز721 کیلومتری دو کشور توافق شده است. .
امروز تاجیکستان بخش عمده سوخت، گندم و آرد مورد نیاز خود را از قزاقستان و از راه زمینی قرقیزستان وارد می ‌کند و حل اختلافات مرزی با این کشور همسایه برای دوشنبه اهمیت حیاتی دارد.
 
 
Share/Save/Bookmark