کد مطلب : 19532
پيگيري ها براي اجرايي شدن پيمان هاي پولي با كشورهاي، روسيه و جمهوري آذربايجان
دوشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۳
رييس كل بانك مركزي از پيگيري ها براي اجرايي شدن پيمان هاي پولي با كشورهاي عراق، روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد
به گزارش آران نیوز ولي الله سيف درباره وضعيت پيمان هاي پولي گفت: به ظرفيت هاي پيمان هاي پولي دو و چندجانبه آگاه هستيم و در اين رابطه با برخي از كشورها پيمان هايي منعقد شده است.
رييس شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: مدلي كه در خصوص پيمان هاي پولي در دنيا اجرا مي شود فضايي در خصوص كل عمليات تجاري ايجاد نمي كند؛ بنابراين انجام اين مهم تمامي مشكلات را حل نمي كند.
وي افزود: از موضوع انعقاد پيمان هاي پولي غفلت نشده و حتي نوع نگاه كشورهاي مختلف به اين موضوع رصد شده است.
رييس كل بانك مركزي در پايان يادآور شد: پيمان پولي دو جانبه ايران و تركيه عملياتي شده و در اين رابطه به چند ال سي نيز عمل شده است و در آينده موضوع انعقاد پيمان هاي پولي با كشورهاي عراق، روسيه و جمهوری آذربايجان پيگيري مي شود.
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵