کد مطلب : 21583
کمک مالی کمیسیون اروپا برای بهبود زندگی روستائیان تاجیکستان
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۲
کمک مالی کمیسیون اروپا برای بهبود زندگی روستائیان تاجیکستان
کمیسیون اروپا از کمک 55 میلیون یورو برای رشد مناطق روستای تاجیکستان خبرداد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل ازخبرگزاری آسیا پلوس، این کمک مالی برای استفاده بهینه  از منابع آب و کاهش آسیبهای بلایای طبیعی درمناطق روستاهای  تاجیکستان هزینه خواهد شد.
به گفته مقامات کمیسیون اروپا سه چهارم مردم تاجیکستان درمناطق روستای زندگی می کنند که سهم آنان درتولید ناخالص ملی این کشور نزدیک به 50 درصد است، اما اقتصاد مناطق روستای تاجیکستان از مشکلات مدیریتی، استفاده  نادرست از منابع آب و مانع تراشی در راه فعالیت بخش خصوصی رنج می برد.
اکنون با اعلام  برنامه دوم  کمک  کمیسیون اروپا برای رشد مناطق روستای تاجیکستان روی مدیرت منابع آب، بهبود عملکرد شبکه های آب رسانی، اشتغالزایی و فعالیت بخش خصوصی تمرکزخواهد شد.
درچارچوب برنامه  نخست کمک کمیسیون اروپا برای رشد مناطق روستایی تاجیکستان درهمکاری  با بانکهای این کشورتعداد 74 فقره وام  در بخش کشاورزی این جمهوری مورد استفاده قرارگرفت که موجب نصب  تجهیزات  در6  ازمایشگاه به منظورکنترل  کیفیت و تامین امنیت غذای محصولات  شد.
 کمیسیون اروپا از سال 1991 با  تاجیکستان همکاری می کند .
اگر میزان کمک مالی بلاعوض کمیسیون اروپا به تاجیکستان درآغاز سال 2000  سالیانه 20 میلیون  یورو بوده ،طی سالهای اخیراین  میزان به  33 میلیون  یورو رسیده است
 
 
Share/Save/Bookmark