کد مطلب : 18845
در نشست روز جهانی آب؛ امامعلی رحمان: کاهش ذخایر آب پیامدهای منفی در مناسبات دارد
شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۴
رئیس جمهوری تاجیکستان سرعت هدر رفت ذخایر آب را عامل ایجاد مناسبات نگران کننده میان کشورها دانست و گفت: باور داریم اجرای اقدامات یک جانبه پاسخگو نیست بلکه همکاری ها در این حوزه ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، امامعلی رحمان روز پنج شنبه در نشست روز جهانی آب و آغاز دهه « آب برای توسعه پایدار» که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
وی یافتن راه حل مشکلات مربوط به آب و حفظ ذخیره های آن را مهم دانست و افزود: هیچ منطقه ای از جهان نیست که درباره آب و ذخیره آن مشکل نداشته باشد چرا که همه فعایت های انسانی با ذخیره آب گره خورده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه داد: ذخیره ها ی آب، محور اساسی توسعه پایدار است . استفاده و حفظ این ذخیره ها برای نسل های آینده نیز اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
رحمان با اشاره به اقدامات تاجیکستان در استفاده و ذخیره سازی آب با اتکا به تجربیات 15 ساله و همچنین مقررات بین المللی، تاکید کرد: در پیشبرد این هدف، کشورهای دوستدار آب نقش مهمی داشته اند و در پیشبرد نقشه جهانی آب نیز سهم ارزنده ای دارند.
وی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای «دهه اقدام؛ آب برای توسعه پایدار» در سال های 2018 تا 2028، گفت: این دهه دستاورد بزرگی را برای فرایند اجرای نقشه راه کارگروه تخصصی آن ایجاد خواهد کرد که در سایه هماهنگی و برداشتن قدم های لازم میسر خواهد شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان با تاکید بر این که فرایندهای کنونی مشارکت در استفاده و ذخیره سازی منابع آب نیاز به بازبینی دارد، افزود:هفته گذشته، سند نهایی «هر قطره آب محاسبه شود» تدوین شد. توصیه های کارگروه منجر به تغییر نگرش جهان از مشکلات مربوط به آب خواهد شد.
رحمان خاطرنشان کرد: در این سند، ارزش آب و فهمیدن ارزش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی آن و همچنین حذف خطرهای طبیعی، به طور خاص نشان داده شده اند. البته تامین آب آشامیدنی سالم و شرایط بهداشتی آن، یکی از حقوق بنیادین انسانی در نظر گرفته شده است.
وی از همه کشورهای دارای منافع آب، خواست تا برای تقویت همکاری برای حل مشکلات مربوط به آن در همه سطوح متحد شوند و افزود: نقشه عمل می تواند برای همه طرف های دارای منافع، راهنمای مهمی در این 10 سال باشد. معلوم است که راه یک جانبه برای دستیابی به مسیر ذخیره آب، آسان نیست.
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تغییرات اقلیمی را بر مقدار ذخیره آب موثر دانست که کوشش های مربوط به حفظ آن را تضعیف می کند و گفت: ما در تاجیکستان 30 درصد ذخایر آب را از دست داده ایم و این روند ادامه دارد.
رحمان اظهار کرد: در جهان هدر رفت ذخیره های آب به سرعت افزایش یافته است و این باعث ایجاد مناسبت های نگران کننده میان صاحبان آب می شود.
وی تصریح کرد: این روند می تواند باعث پیامدهای منفی شود. ما باور داریم که اجرای اقدامات یک جانبه پاسخگو نیست بلکه همکاری ها، ظرفیت های جدیدی را پدید می آورد.
رئیس جمهوری تاجیکستان به نقش زنان در توسعه پایدار و تغییر الگوی مصرف آب اشاره کرد و ادامه داد: زنان باید به روند رشد در اداره و حفظ ذخایر آب جلب گردند. ذخایر انسانی، مالی، سرمایه گذاری و تکنولوژی های نوین در سایه فرهنگ سازی مصرف آب می تواند ما را به نایل شدن به هدف ها راهنمایی کند.
رحمان اضافه کرد: همکاری های فرامرزی در تحکیم مشاغل و صلح و ثبات نقش مهمی دارد . نارسایی این همکاری ها می تواند خطر جدیدی را به وجود آورده و وضع اقتصادی و اجتماعی کشورهای محصور به خشکی را ناپایدار سازد.
وی اظهار کرد: روند گسترش همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی بهتر شده است و باید در مسایل آب این همکاری بیشتر شود. رسیدن به رشد پایدار و شکوفایی، تنها در سایه همکاری، اعتماد متقابل، در نظر گرفتن منافع همه طرف ها و جست وجوی راه برای بهتر کردن مکالمه و همکاری میسر می شود.
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵