کد مطلب : 4091
بالاگرفتن تنش در روابط دولت تركيه با كردها
يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۰

استانبول (العالم) نويسنده و تحليلگر سياسي ترك پيش بيني كرد، تنش در روابط ميان دولت تركيه با كردها افزايش يابد و گروهک پ.ك.ك بر عمليات خود در مناطق مختلف تركيه به ويژه در غرب اين كشور بيفزايد.
"فايق بولوط" روز شنبه در گفت وگو با شبكه العالم گفت: دولت تركيه و حزب کارگران کردستان در این کشور خود را براي درگيري هاي شديدي آماده مي كنند؛ اين حزب در زمستان گذشته بيش از دويست نفر از عناصر خود را از دست داد؛اما با اين وجود متعهد شده است انتقام اين نيروهايش را گرفته و صفحه جديدي از درگيري مسلحانه با نيروهاي امنيتي و نظام تركيه را بگشايد.

اين تحليلگر ترك تأكيد كرد: به نظر مي رسد عمليات از سوي طرفين آغاز شده است و دولت درصدد سركوب هرنوع اعتراض و تحرک عناصر گروهک پ ک ک است. از سوي ديگر ما شاهد نافرماني مدني در مناطق كردنشين و تحريم كامل نظام و دولت كنوني از سوي كردها هستيم كه اين امر نشان دهنده تشديد تنش ميان طرفين در آينده و گسترش بحران است.

وي خاطرنشان کرد: نظام از يك سو تلاش می کند تظاهرات اعتراضي را سرکوب کند، و از سوي ديگر سعی می کند ميان پ.ك.ك و حاميانش اختلاف بيندازد.

اين تحليلگر ترك اظهار داشت: عناصر پ.ك.ك اخيرا به نيروهاي امنيتي و پليس حمله كرده اند كه اين امر به كشته شدن شماري از نيروهاي امنيتي در برخي از مناطق منجر شده است.

به دنبال به وجود آمدن بحران در ۷۲ شهر تركيه، فايق بولوط پيش بيني كرد پ.ك.ك در برخي از مناطق تركيه عمليات مسلحانه انجام دهد.

Share/Save/Bookmark