کد مطلب : 17331
استقرار نيروهای خارجی در منطقه قره باغ
چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۷
به گزارش بخش آذري راديو صداي آمريکا و سایت آناج در تاریخ 4شهریور96، در واکنش به افزايش تحرکات ديپلماتيک روسيه براي از سرگيري ديدارهاي روساي جمهوري آذربايجان و ارمنستان براي مذاکره درباره مناقشه قره باغ، رييس آمريکايي گروه مينسک سازمان امنيت و همکاري اروپا، «عناصر اصلي» ضروري براي حل اين مناقشه از نظر آمريکا را اعلام کرد.
ريچارد هاگلند در کنفرانس مطبوعاتي در  مرکز ملي مطبوعات آمريکا ، عناصر مهم صلح قره باغ را بر مبناي «اصول مادريد» اعلام کرد.
ريچارد هاگلند گفت طرفين مناقشه قره باغ بايد با درنظر گرفتن تاريخ پيچيده منطقه قره باغ کوهستاني ، به تعيين شدن وضعيت حقوقي اين منطقه از طريق گفتگو و  پذيرش تعهد در اين راستا، رضايت دهند.
رييس آمريکايي گروه مينسک گفت : « ابتدا بايد  به قره باغ کوهستاني وضعيت حقوقي موقت داده شود که دستکم تضمين کننده امنيت و خودگرداني اين منطقه باشد.»
هاگلند افزود : « به عنوان دومين عنصر صلح، اراضي اشغال شده اطراف قره باغ کوهستاني ، به (جمهوري) آذربايجان بازگردانده شوند. زيرا، بدون احترام به حق حاکميت و تماميت ارضي دولت (جمهوري) آذربايجان، نمي توان به توافق دست يافت.»
ريچار هاگلند افزود : « بايد دالاني براي اتصال اراضي قره باغ کوهستاني به ارمنستان وجود داشته باشد. اما، اين دالان نبايد کل اراضي منطقه لاچين را دربرگيرد.»
رييس آمريکايي گروه مينسک افزود : « در اين توافق بايد حق بازگشت تمامي آوارگان به مناطق مسکوني خود تامين شود.»
اين مقام آمريکايي تاکيد کرد: « به عنوان عنصر آخر ، بايد تضمين بين المللي که شامل عمليات صلح باني نيز است، در اين توافق لحاظ شود. بدون حضور صلح بانان بين المللي مورد اعتماد هر دو طرف، برقراري صلح طولاني مدت در منطقه امکان پذير نيست. »
در اين کنفرانس خبري همچنين اعلام شد که ريچارد هاگلند به زودي بازنشسته خواهد شد و «اندرو شافر» به جاي وي به عنوان رييس آمريکايي گروه مينسک منصوب مي شود. اندرو شافر تاکنون در نمايندگي هاي آمريکا در سازمان هاي بين المللي در وين، فعاليت کرده است.
 
 
 
Share/Save/Bookmark