کد مطلب : 21183
موانع پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۷
موانع پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
معاون رییس دانشگاه مالی وابسته به حکومت روسیه معتقد است چند عامل از جمله اقتصاد ضعیف تاجیکستان مانع پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،  الکسی زوبیتس گفته است که مانع دیگر پیوستن تاجیکستان به اتحادیه  اقتصادی اوراسیا نگرانی مقامات دوشنبه از آینده  تجارت این کشوراست. در تاجیکستان این نگرانی وجود دارد که تجارت شکل گرفته  در داخل این کشور به دست بازیگران خارجی بیفتد. از این رو یکی از موانع جدی پیوستن تاجیکستان به  این اتحادیه، ترس از دست  دادن تجارت است.
 از سوی دیگر اقتصاد تاجیکستان قدرت رقابت با محصولات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  را ندارد. از این رو این نگرانی نیز وجود دارد که تاجیکستان نتواند در برابر محصولات  وارداتی از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رقابت کند و بازار تجارت این کشور در اختیار صادر کنندگان از این اتحادیه  قرار گیرد.
از دیدگاه این کارشناس روس تا زمان برطرف شدن این نگرانی ها  پیوستن تاجیکستان به اتحادیه  اقتصادی اوراسیا بعید به نظر می رسد. 
درحالی که امروز تاجیکستان با  کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  همکاری اقتصادی و تجاری دارد اما بیشترین تمرکز  روی صادرات محصولات  کشاورزی تاجیکستان بوده است. از جمله با  روسیه  چندین سازشنامه  صادرات محصولات  کشاورزی تاجیکستان امضا  شده است.
هرچند که پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرایط فعالیت آزادانه را برای کارگران مهاجر تاجیک  در روسیه  فراهم  می سازد.
مقامات تاجیکستان طی چهار سال اخیر درپاسخ به درخواست  روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه  اقتصادی اوراسیا  برای  پیوستن به این اتحادیه  می گویند که در حال بررسی این موضوع  هستند
 
 
Share/Save/Bookmark