کد مطلب : 17773
طرح بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2018
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۱
وزارت مالیه تاجیکستان از افزایش بخش درآمدی بودجه دولت این کشور برای سال 2018 خبر داد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت مالیه تاجیکستان، حجم عمومی بودجه دولت این کشور در سال 2018، 21 میلیارد سامانی ( معادل دو میلیارد و 200 میلیون دلار) پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امسال، نزدیک به 200 میلیون دلار بیشتر است.
بخش درآمدی بودجه دولت این کشور هم برای سال 2018، 20 میلیارد و 643 میلیون سامانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه امسال هفت و نیم درصد بیشتر است.
همچنین بخش هزینه ای بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2018، 20 میلیارد و977 میلیون سامانی پیش بینی شده است که کسری آن 334 میلیون سامانی خواهد بود.
به گفته مقام های وزارت مالیه تاجیکستان، کسری بودجه در سال 2018 بخاطر کاهش درآمدهای گمرکی خواهد بود که این مساله طی سه سال اخیر هم مشاهده می شد.
طرح بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2018 تهیه و به منظور بررسی به مجلس نمایندگان این کشور ارایه شده است.
در عین حال اقتصاددانان تاجیک معتقدند، افزایش 200 میلیون دلاری بخش درآمدی بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2018 ، بار سنگینی بر دوش مالیات دهندگان این کشور تحمیل خواهد کرد.
«نورالدین قیوم اف» کارشناس ارشد پژوهشگاه اقتصاد و رشد جمعیت وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان گفته است، مالیات سنگین موجب به بخش خصوصی فشار می آورد و دیرکرد این افراد، زمینه عقب افتادن پرداخت حقوق و دست مزدها در این کشور را فراهم می سازد.
 
 
 
Share/Save/Bookmark