کد مطلب : 22083
نبود دلیل برای مخالفت با عضویت تاجیکستان دراتحادیه اقتصادی اوراسیا
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۷
نبود دلیل برای مخالفت با عضویت تاجیکستان دراتحادیه اقتصادی اوراسیا
هیج دلیلی برای مخالفت با عضویت تاجیکستان دراتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود ندارد.
اقتصادادان تاجیک معتقد است که هیج دلیلی برای مخالفت با عضویت تاجیکستان دراتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود ندارد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسانانه اسپوتنیک، حاجی محمد عمراف با اشاره به طولانی شدن تصمیم گیری تاجیکستان برای پیوستن به دراتحادیه اقتصادی اوراسیا گفته است که تا به حال حتی یک نفراز کارشناسان نهادهای حکومتی درتاجیکستان دلیلی برای نپیوستن این کشوربه این اتحادیه همگرایی منطقه ای ارایه نکرده است. 
وی می وگوید که مقامات حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیرهمواره تاکید می کنند که درحال بررسی این موضوع هستند و باید جنبه های مثبت ومنفی عضویت این کشوردراتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی شود.
اما کشورهمسایه ازبکستان طی یک مدت کوتاه اعلام کرد که آماده عضویت دراین اتحادیه است.
وی ازتاثیرسیاستهای آمریکا وغرب برتاجیکستان به عنوان عوامل بیرونی مخالفت با پیوستن این کشوربه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد کرده است، زیرا غرب با هرنوع  طرح همگرایی درقلمر وشوروی سابق مخالف است.
اما عمراف ازقاطع و جدی نبودن مقامت اقتصادی درحکومت تاجیکستان برای تصمیم گیری درمورد پیوستن به این اتحادیه به عنوان عوامل داخلی یاد کرده است. زیرا کارشناسان و اقتصاددانان نزدیک به حکومت مخالف عضویت تاجیکستان دراتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ولی نکته قابل توجه این است که این افراد هیج دلیلی برای مخالفت خوددرزمینه پیوستن تاجیکستان به این اتحادیه ارایه نمی کنند.
 
 
 
Share/Save/Bookmark