کد مطلب : 3947
آخرین شماره وطن یولی
چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۶
آخرین شماره وطن یولی
دانشگاه تهران
نشریه دانشجویی ققنوس
وطن یولی(راه وطن)
نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران
این نشریه در دانشگاه های تهران و آذربایجان توزیع می گردد.
Share/Save/Bookmark