کد مطلب : 17853
پیام سمرقند
سیدرسول موسوی
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶
پیام سمرقند
در طول دو روز کنفرانس مجموعا ٧٠ سخنرانی در جلسات عمومی و تخصصی همایش انجام شد که در موضوعات مختلف و متعددی بودند و لزوما سخنرانان خود را متعهد نمی دیدند که در چارچوب برنامه اعلام شده صحبت کنند بلکه هر آنچه را خود می پسندید، می گفتند و برخی هم گزارش کار سازمان متبوع خود را ارایه می دادند.از نظر من این همایش سه سلسله پیام در هم پیچیده داشت که می توان آنها را به پیامهای آشکار ، پیامهای ضمنی و پیامهای نا گفته تقسیم کرد.
 
در روزهاي جمعه و شنبه 19 و 20 آبان ماه 96 شهر تاريخي سمرقند شاهد برگزاري همايشي بزرگي بود. اين همايش كه با همكاري مشترك دولت ازبكستان و سازمان ملل متحد برگذار شد عنوان " آسياي مركزي : گذشته اي همسان و آينده مشترك، همكاري براي توسعه پايدار و رفاه متقابل" را براي خود انتخاب كرده بود. همايش با سخنراني رييس جمهور ازبكستان، معاون دبيركل سازمان ملل و پيام ويديويي دبيركل، خانم موگريني مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا شروع شد و با سخنراني وزاري امور خارجه كشورهاي آسياي مركزي و ديگر از كشورها از جمله دكتر ظريف وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران ادامه يافت. ظرافت سخنراني ظريف آن بود كه به زبان فارسي صورت گرفت.
ظريف تنها سخنراني بود كه به زباني غير از زبانهاي اعلام شده همايش يعني روسي و انگليسي، سخنراني نمود. براي سمرقنديان و بخاراييان و ديگر فارسي زبانان اين ظرافت ظريف دلچسب بود. در طول دو روز كنفرانس مجموعا ٧٠ سخنراني در جلسات عمومي و تخصصي همايش انجام شد كه در موضوعات مختلف و متعددي بودند و لزوما سخنرانان خود را متعهد نمي ديدند كه در چارچوب برنامه اعلام شده صحبت كنند بلكه هر آنچه را خود مي پسنديد، مي گفتند و برخي هم گزارش كار سازمان متبوع خود را ارايه مي دادند. از نظر من اين همايش سه سلسله پيام در هم پيچيده داشت كه مي توان آنها را به پيامهاي آشكار، پيامهاي ضمني و پيامهاي نا گفته تقسيم كرد.

الف) پيامهاي آشكار: پيامهاي آشكار همايش در بيانيه پاياني آن كه در چهار صفحه منتشر شد آمده است. در اين بيانيه نام تمام كشورها و سازمانهاي بين المللي شركت كننده در همايش آورده شده و پس از آن مطلب كلي ارايه شده توسط رييس جمهور ازبكستان ، دبير كل سازمان ملل ، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ديگر مقامات رسمي كه در راستاي اهداف همايش سخنراني داشتند آورده شده است.
البته در اين بيانيه مفصل علايق و موضوعات مورد توجه دولت ازبكستان برجستگي خاصي دارد. ضرورت تقويت نقش سازمان ملل در مديريت چالشهاي امنيتي آسياي مركزي ، ضرورت توجه به مديريت منابع آب ، ضرورت مقابله به تهديدات تروريسم، تقويت ديپلماسي پيشگيرانه و لزوم توجه به برنامه هاي توسعه در كشورهاي آسياي مركزي از نكات مهم اين بيانيه است.

ب ) پيامهاي ضمني: اين سلسله از پيامهاي همايش كه به نوعي مهمتر از پيامهاي آشكار آن هستند را مي توان در پنج پيام خلاصه كرد:

١- آسياي مركزي بعد از گذشت ٢٥ سال از استقلال خود و كسب تجارب مختلف در مرحله جديدي از باز تعريف استقلال و همكاريهاي منطقه اي و بين المللي خود قرار گرفته است و كشورهاي آسياي مركزي انتظار دارند دنيا شرايط نوين انها را به رسميت شناخته و رابطه جديدي با اين كشورها تعريف كند.
٢- براي بيش از ٣٠٠٠ سال افغانستان بخشي از آسياي مركزي بوده است و سياست تقسيم آسياي مركزي به افغانستان و ماورالنهر كه سياست دوران شوروي بود ديگر جواب نمي دهد. افغانستان را نمي شود به انزوا كشاند بايد راهي براي غلبه بر بحران افغانستان از طريق همكاريهاي منطقه اي جستجو كرد.
٣- در بيست و پنج سال گذشته همكاريهاي منطقه اي عملا شكل نگرفته است. ابتكارات همگرايي و همكاريهاي منطقه اي ريشه بيرون منطقه اي داشته است. طرح هاي روسيه، چين، امريكا و ديگر كشورها و سازمانها براي منطقه نتوانسته است موجب افزايش همكاريهاي منطقه اي شود. كشورهاي آسياي مركزي در جستجوي نوع مخصوصي از همكاريهاي منطقه اي بين خود هستند.
٤- كشورهاي آسياي مركزي تجارب همگرايي در اتحاديه اروپا و آ سه آن را مورد توجه قرار داده اند ولي با هر دو انها فاصله زيادي دارند.
٥- "هويت" موضوع اساسي براي كشورهاي آسياي مركزي است و تعريفي كه كشورهاي آسياي مركزي از هويت خود ارائه مي كنند بايد در تمامي طرح هاي همگرايي و همكاريهاي منطقه اي مورد توجه قرار گيرد.

ج ) پيامهاي ناگفته: از نظر من پيامهاي ناگفته همايش سمرقند مهمترين بخش از سلسله پيامهاي اين همايش محسوب مي شود كه مي توان اين پيامها را نيز در پنچ پيام مهم ذكر كرد:

١- تداوم و تغيير در ازبكستان: اين همايش در نشان دادن تغييرات ايجاد شده در ازبكستان پس از فوت اسلام كريم اف و به قدرت رسيدن شوكت ميرضيايف همزمان با حفظ اصول كلي كشور و احترام به ميراث فكري اسلام كريم اف موفق بود. سخنراني رييس جمهور ميرضيايف چشم انداز آينده كشور را به تصوير مي كشيد و برنامه هاي اصلاحي دولت ازبكستان را در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي معرفي مي كرد و همزمان اين برنامه را ساختار شكنانه و بي توجهي به گذشته معرفي نمي كرد.
٢- نقش ازبكستان: همايش نقش سازنده اي از ازبكستان در رابطه با كشوهاي آسياي مركزي و ساير همسايگان به تصوير مي كشيد. در اين تصوير ازبكستان كشوري است كه تمايل دارد بدون دخالت در امور ديگر كشورهاي آسياي مركزي همكاريهاي منطقه اي خود را گسترش دهد.
٣- هويت و استقلال: از نظر من كشورهاي آسياي مركزي خصوصا ازبكستان بعد از ٢٥ سال استقلال و هويت خود را باز تعريف مي كنند و در اين تعريف جديد از خود عناصر و شاخصه هاي هويت ملي برجسته تر خود را نشان مي دهد. معني ديگر اين سخن آن است كه واگرايي فرهنگي اين كشورها با فرهنگ روسي در حال افزايش است.
٤- اين همايش تلاش داشت نشان دهد كه اسلام معتدل، غير سياسي، غير افراطي و عرفاني ميراث تاريخي ازبكستان است. بخارا مركز بزرگ ديني شرق بوده است. اروپا مي تواند به اين بخش از هويت تاريخي و ديني ازبكستان توجه كند. امامان جماعت تربيت شده در ازبكستان مي توانند در مساجد اروپايي خدمت رساني خوبي داشته باشند
٥- اروپا به طرح چين در خصوص " يك جاده ، يك كمربند " حساس شده و آن را طرحي مي داند كه آينده منطقه را تغيير خواهد داد ولي هنوز ابعاد اين تغيير را نمي داند. استراتژي جديد اروپا در آسياي مركزي كه اخيرا به تصويب رسيده است به نوعي بر اين موضوع متمركز خواهد شد. سخنراني اينجانب درباره" نقش كشورهاي همسايه افغانستان در صلح و ثبات اين كشور " بود كه در اين سخنراني با تشريح اين موضوع كه سه مولفه ثبات ، امنيت و توسعه عناصر اصلي حل بحران افغانستان از چهل سال گذشته تا كنون محسوب مي شود و بايد به اين سه مولفه هم زمان توجه شود بر اين نكته تاكيد داشتم كه ثبات افغانستان موضوعي داخلي است، امنيت موضوعي منطقه اي است كه بايد با همكاري همه همسايگان افغانستان بدست ايد و توسعه افغانستان در گرو همكاريهاي بين المللي است.

منبع: خبرآنلاین
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵