کد مطلب : 20280
نقش نیروگاه راغون در رشد اقتصادی و تامین امنیت حوزه رود آمو
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۷
نقش نیروگاه راغون در رشد اقتصادی و تامین امنیت حوزه رود آمو
معاون رییس بانک حهانی در امور کشورهای اروپای و آسیای مرکزی معتقد است که نیروگاه برق آبی راغون نقش مهمی در رشد اقتصادی و تامین امنیت حوزه رود آمو ایفا خواهد کرد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه بانک جهانی، سیریل مولر طی سخنانی در مراسم بهره برداری از توربین نخست نیروگاه برق آبی راغون گفت که بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان امیدوارکننده است ونیروگاه برق آبی راغون موجب رشد اقتصادی منطقه آسیای مرکزی و تامین امنیت کشورهای حوزه رود آمو خواهد شد.
از آنجاییکه بانک جهانی درسال 2012 با انجام تشخیص فنی و پیامدهای زیست محیطی  نیروگاه برق آبی راغون ،ادامه ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان را مجاز دانست، امروز نخستین توربین آن تولید برق را آغازکرد.
تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون موجب اشتغالزایی درتاجیکستان و صادرات برق آن به کشورهای منطقه خواهد شد که به نفع مردمان آسیای مرکزی می باشد.
معاون رییس بانک حهانی با اشاره به بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان طی دوسال اخیرنیزگفت که سالهای قبل مواضع دولت وقت تاشکند درقبال ادامه ساخت نیروگاه راغون منفی بود که اکنون این دوکشورهمسایه دور جدیدی از مناسبات خود را براساس همکاری و حسن نیت دوستانه آغازکرده اند.
وی افزود، موجب خوش حالی است که شهروندان این دو کشور بدون روادید به تاجیکستان و ازبکستان سفرمی کنند و معاملات تجاری دوشنبه و تاشکند نیز رو به رشد است.
وی تاکید کرد که بانک جهانی در رشد بخش انرژی تاجیکستان 415 میلیون دلار سرمایه گزاری کرده و درآینده نیزاز طرحهای این کشور در زمینه بهبود تامین برق مردم حمایت خواهد کرد.
امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان نیز از سیریل مولر برای حمایتهای بانک جهانی در ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون تشکرکرد
 
 
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵