کد مطلب : 1233
نقش ترکیه در خاورمیانه چیست؟
جمعه ۳۱ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۴
نقش ترکیه در خاورمیانه چیست؟

 با برگزاری گردهمایی نیروهای اپوزیسیون سوریه در شهر استانبول،ترکیه سعی دارد تا نقش آفرینی موثر خود در قبال تحولات خاورمیانه را به طرف های اروپایی ثابت کند.
فیروز دولت آبادی در یادداشتی برای خبر آنلاین نوشت: دلیلی که شاید به مراتب مهمتر از رویکرد ترکیه و مسئولیت های پذیرفته شده آن در قبال تحولات خاورمیانه باشد، نقشی است که هم اکنون ترکیه در اتحادیه اروپا دارد. ترکیه در فرآیند عضویت به اتحادیه اروپا این سیاست را به عنوان رکن و اساس سیاست خارجی خود در نظر گرفته تا نقش آفرینی موثر خود در قبال تحولات خاورمیانه را به طرف های اروپایی ثابت کند.
وی در ادامه افزود: اما نکته مهم و قابل توجه اینجاست که ترکیه به لحاظ تاریخی با جهان عرب مشکلات زیادی داشته است. ترکها، جامعه عرب را عامل اصلی فروپاشی امپراطوری عثمانی می دانستند و این مسئله همواره از زمان فروپاشی عثمانی بین اعراب و ترکیه وجود داشته است. لذا تحولات اخیر در خاورمیانه فرصتی است برای ترکیه که رابطۀ خود را با جهان عرب اصلاح کند.
سفیر اسبق ایران در ترکیه معتقد است این تحولات هم اکنون در حال شکل دهی به ساختار جدیدی از قدرت سیاسی با خاستگاه مردمی است و جدای از آنکه به لحاظ انسانی ترکها مایل اند برای تحقق خواسته های مردمی نقش حمایتی و پشتیبانی از مردم نیز ایفا کند، از سوی دیگر این فرصت را خوهد یافت تا رابطه عمیق تری با اعراب برقرار کنند.
او اظهار داشت سایر قدرتهای منطقه ای در قبال دیپلماسی جدید ترکیه در کجای تحولات خاورمیانه ایستاده اند باید گفت که وضعیت و موقعیت ترکیه در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است. دست ترکیه برای ایفای نقش آفرینی در همه حوزه های خاورمیانه به مراتب بازتر از سایر بازیگران منطقه ای است.

Share/Save/Bookmark