بنیاد مطالعات قفقاز - آخرين عناوين نواحی :: rss_full_edition http://caucasus.ir/vsnd2fl06tmcy.a2y.html Mon, 18 Mar 2019 19:46:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://caucasus.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط بنیاد مطالعات قفقاز http://caucasus.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان آزاد است. Mon, 18 Mar 2019 19:46:01 GMT نواحی 60 معرفی کتاب جمهوری اسلامی ایران در ادراک‌های رهبران روسیه http://caucasus.ir/vdcfxcd0.w6dxvagiiw.html روابط میان ایران و روسیه در طول سده‌های گذشته با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. نخستین ارتباط مردم دو کشور به سده سوم میلادی بر می‌گردد. در این دوره اقوام اسلاو، سرزمین کنونی روسیه را مورد تاخت و تاز قرار دادند و با اقوام ایرانی همسایه شدند. از زمان شکل‌گیری روابط محدود میان دو کشور تا کنون نقاط عطف مهمی در مناسبات فیمابین رخ داده است. یکی از نقاط عطف در دوره پتر کبیر در پایان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم رقم خورد، آنجا که به دنبال سیاست نگاه به اروپا و گشودن درهای روسیه به سوی فرهنگ و صنعت غرب، مفهوم شرق و جنوب در سیاست خارجی روسیه تعریف خاصی پیدا کرد و شناخت کشورهای آسیایی از جمله ایران به منزله یکی از همسایگان مهم روسیه مورد توجهی ویژه‌ از سوی حاکمیت روسیه قرار گرفت. در پی این تحولات روسیه تزاری بالاخص در سده نوزدهم میلادی به یکی از فاکتورهای مهم در سیاست ایران تبدیل شد. در سده بیستم در چارچوب نظام دو قطبی و حضور ایران در اردوگاه غرب روابط ایران و شوروی وارد مرحله جدیدی شد به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی ایران فضای کنشگری خوبی در بین شرق و غرب برای خود ایجاد نمود. ولی با فروپاشی شوروی و از طرف دیگر وقوع انقلاب اسلامی در ایران که دوازده سال پیش از فروپاشی شوروی به وقوع پیوسته بود نقش عامل بین‌المللی درروابط طرفین دگرگون شد و نگاه طرفین به یکدیگر با توجه با اولویت‌ها و نیازهای داخلی از طرفی و ظرفیت‌های طرف مقابل از طرف دیگر دگرگون شد. کتاب «جمهوری اسلامی ایران در ادراک‌های رهبران روسیه» به قلم دکتر الهه کولایی (استاد دانشگاه تهران) و عفیفه عابدی (دانش‌آموخته روابط بین الملل)، نتیجه تلاش و همکاری گروهی از پژوهشگران مسایل ایران و روسیه در دانشگاه تهران با استفاده از منابع فارسی، انگلیسی و روسی در چارچوب یک طرح پژوهشی است که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری به انجام رسیده است. این کتاب در زمستان 1397 در ده فصل و 321 صفحه و شمارگان 500 نسخه، توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران به زیور طبع آراسته شده است. هدف اصلی کتاب بررسی تحولات مهم در روابط دو کشور ایران و روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از منظر نگاه مسئولین روسی به ایران و بررسی سیاست خاورمیانه‌ای روسیه با تاکید بر اثرگذاری گفتمان اوراسیاگرایی و عامل بین‌المللی و جایگاه ایران در آن است. در فصل اول تحت عنوان «طرح کلی کتاب» پس از بررسی سیر تاریخی روابط دو کشور با تاکید بر دوران پسا شوروی و تحولات مهم اخیر در روابط دو کشور پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش مطرح شده است. پرسش و مسأله کتاب ادراک‌ها و برداشت‌های رهبران روسیه در مورد ایران و تاثیر آن بر روابط دو کشور است. فرضیه اصلی پژوهش بر سیال و متغیر بودن ادراک‌های رهبران روسیه از ایران به ویژه متاثر بودن از متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین‌المللی است. در این پژوهش سعی شده است این فرضیه با توجه به گسترش نفوذ نگرش اوراسیایی در روسیه و مولفه‌های آن مورد آزمون قرار گیرد. در فصل دوم تحت عنوان «ادبیات پژوهش» نویسندگان نگاه روس‌ها به ایران و ایرانیان را در چند گروه از آثار متفاوت تاریخی، ادبی و یا موضوعی مورد بررسی قرار داده‌اند. با بررسی انتقادی نزدیک به 85 اثر از پژوهشگران ایرانی و خارجی، نویسندگان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که از نقطه نظر تاریخی نگاه روسی به ایران در دوران تزاری، اتحاد شوروی و پس از فروپاشی آن متفاوت بوده است. ولی از بعد جهان‌بینی روسیه و فلسفه وجودی این کشور، نوع نگرش آنها به ایران یکی است. در کنار این آثار، اسناد سیاست خارجی و دفاعی روسیه، سخنان و تحلیل‌های مقام‌های بلندپایه روس همراه با دیدگاه‌های نخبگان سیاسی و دانشگاهی روسیه درباره ایران از منابع دیگر این پژوهش به شمار می آیند. در فصل سوم تحت عنوان «چارچوب نظری برای سیاست خارجی روسیه و مسأله ایران» با همکاری عفیفه عابدی، واقع‌گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری کتاب انتخاب شده است. فصل با شرح مختصر و مفید این نظریه شروع شده و سپس با طرح مولفه‌ها و متغیرهای متداخل و مستقل این نظریه ادامه یافته و در نهایت با کاربست آن بر رویکردهای مهم در سیاست خارجی روسیه در برهه‌های اخیر، آن‌را به صورت تئوریک تبیین نموده‌اند. در فصل چهارم «تحول در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه» با همکاری عفیفه عابدی با بررسی جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی روسیه در دوره‌های مختلف و تاثیر روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی از تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر رویکرد روسیه در قبال این منطقه پرداخته و در پایان نگاه روسیه به ایران از دریچه تحولات خاورمیانه مورد مداقه قرار گرفته است. در کتاب مهم‌ترین ملاحظه خاورمیانه‌ای روسیه در مورد ایران، رویکرد ایران نسبت به اسرائیل معرفی شده است. کتاب به صورت جداگانه ابعاد نظری رویکرد روسیه به خارومیانه و درک رهبران روسیه از خاورمیانه را بررسی کرده است. نویسنده معتقد است بعد از فروپاشی شوروی تنها تحرک مهم روسیه در خاورمیانه همکاری هسته‌ای با ایران بود که با ورود روسیه به جنگ سوریه این تحرکات ابعاد جدیدی یافت و جسارت بیشتری به روسیه بخشید. در سیاست منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه در دوره پوتین، کشورهای ایران و عراق و سوریه نقش ویژه‌ای دارند. سپس گفتمان‌های غالب در دستگاه تصمیم‌گیری روسیه و رویکرد آنها در قبال خاورمیانه در قالب لیبرال‌ها یا غرب‌گرایان، دولت‌گرایان یا ملی‌گرایان عملگرا و تمدن‌گرایان یا ملی‌گرایان بنیادگرا پرداخته شده است. کم‌ توجه‌ترین گفتمان به خاورمیانه بعد از فروپاشی شوروی گفتمان لیبرال بوده است. در ادامه به تلاش پوتین برای بازیابی جایگاه قدرت جهانی روسیه و در همین راستا توجه به خاورمیانه پرداخته شده است ولی از طرح این مسأله که در دوران زمامداری پوتین کدام گفتمان در سیاست خارجی روسیه تسلط دارد اجتناب شده است. احتمالا این مسأله به پیچیدگی‌های ذهنی و عملکردی پوتین بر می‌گردد در عین حال که به گفتمان‌های مختلف میدان ظهور و بروز می‌دهد در عین حال کاملا در هیچ چارچوبی قرار نمی‌گیرد. در ادامه روابط روسیه با عراق و سوریه عربستان و نگاه ژئوپلیتیکی روسیه به ترکیه و عامل بین‌المللی در خاورمیانه و نقش این روابط بر مناسبات روسیه و ایران پرداخته شده است. فصل پنجم کتاب با عنوان تاثیر اوراسیاگرایی بر روابط روسیه و ایران با همکاری بهناز اسدی‌کیا و دکتر ماندانا تیشه‌یار به بررسی نقش شرق در خودآگاهی ملی روس به ویژه آثار و عقاید زادوخین به عنوان بنیانگذار اوراسیاگرایی و الکساندر دوگین به عنوان مهمترین چهره مطرح کنونی اوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه می پردازد. اساس و مبنای اوراسیاگرایی بر رهایی روسیه از وابستگی به غرب و رهبری کشورهای مخالف هژمونی غرب توسط روسیه تاکید دارد از این منظر ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و به عنوان همسایه جنوبی و رویکرد ایران نسبت به آمریکا یکی از مهره‌های اصلی در بازی‌های منطقه‌ای روسیه بوده است. از مهمترین بخش های این فصل بررسی جایگاه ایران در اندیشه دوگین، همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه در اوراسیای مرکزی است.  فصل ششم با عنوان «تاثیر عامل بین‌المللی در روابط ایران و روسیه» با همکاری عفیفه عابدی و سارا روا تاثیر این مولفه از قبل از انقلاب اکتبر و بعد از آن به عنوان فاکتور مهم موثر بر نگاه روسیه به ایران عنوان شده است. در همه دوره‌های مورد بررسی در این کتاب شاهد هستیم با فراز و نشیب‌هایی روابط طرفین متاثر از عامل بین‌المللی است. مهمترین عامل بین‌المللی در این راستا کنشگری آمریکا و روابط آن با ایران و روسیه و تاثیر آن بر طرف ثالث بوده است. بعد از آن به سایر عوامل موثر و مهم بین‌المللی از جمله یازده سپتامبر 2001، انقلاب‌های رنگی و بحران اوکراین، انقلاب‌های عربی به ویژه بحران سوریه، مسأله دریای خزر و پرونده هسته ای ایران پرداخته شده است. فصل هفتم با عنوان «فراز و فرود روابط ایران و روسیه 1992-2017 » با همکاری عفیفه عابدی به بی‌توجهی روسیه به ایران بعد از فروپاشی شوروی، توجه دوباره در قالب اوراسیاگرایی پوتین و سردی مجدد روابط در دوره احمدی‌نژاد ـ مدودف و بازگشت دوباره پوتین اشاره شده است. با روی کار آمدن مجدد پوتین در سال 2012 و بعد از مدت کوتاهی با روی کار روحانی در ایران روابط دو کشور وارد فاز جدیدی به ویژه در بعد همکاری های منطقه‌ای شده است. در این دوره شاهد روند صعودی روابط دو طرف در بیشتر شاخص‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به دوره‌های قبل هستیم. اراده سیاسی شکل گرفته در طرفین جهت همکاری در این دوره موجب حرکت‌هایی در روابط اقتصادی طرفین شده ولی حجم مبادلات کماکان در محور 5/1 میلیارد باقی مانده است. در پایان فصل با نگاه آسیب‌شناسانه به روابط دو جانبه و موانع موجود پرداخته است. فصل هشتم با همکاری سارا روا به «روابط اقتصادی ایران و روسیه» می‌پردازد. روابط اقتصادی دو کشور در دولت‌های مختلف به صورت کلی و با توجه به مولفه مشخصی چون ICT، پتروشیمی، کشاورزی و دامداری، گردشگری، حوزه مالی و بانکی، حوزه انرژی و در بعد چندجانبه همکاری طرفین در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال و جنوب پرداخته است. در جمع‌بندی این فصل مهم‌ترین مانع عدم ارتقا روابط اقتصادی در کنار فاکتورهای داخلی و خارجی، تشریفاتی بودن و عدم انسجام کمیسیون‌های مشترک و شوراهای تجاری بین دو کشور عنوان شده است. فصل نهم با همکاری هادی زرگری به مهم‌ترین موضوع مطرح در روابط دو جانبه ایران و روسیه در سال‌های اخیر یعنی «روسیه و برنامه هسته‌ای ایران» می‌پردازد. همکاری و یا عدم همکاری روسیه با برنامه هسته‌ای ایران قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات منتهی به برجام مهم‌ترین بعد روابط روسیه و ایران بود. در این فصل همکاری‌های فنی روسیه و ایران، کمک‌های روسیه به حل موضوع هسته‌ای در سطح بین‌المللی، گشایش نیروگاه بوشهر، مسائل موثر در همکاری هسته‌ای ایران و روسیه و تاثیر عامل بین‌المللی و نقش عوامل ژئوپلیتیکی بررسی شده است. در نهایت نویسندگان نتیجه می‌گیرند همکاری روسیه با برنامه هسته‌ای ایران را نه با انگیزه اقتصادی و نه با تاثیر کنشگر ثالث بلکه باید در چارچوب کلان سیاست خارجی روسیه و نقش‌های مورد نظر رهبران این کشور و نیز جایگاه ایران در رابطه با این نقش‌ها ارزیابی کرد. فصل دهم و پایانی کتاب به تحول در ادراک‌های رهبران روسیه نسبت به ایران با استناد به مواضع رسمی مقامات بلندپایه این کشور و اسناد مربوط به سیاست خارجی روسیه و آیین نظامی این کشور بعد از فروپاشی شوروی می‌پردازد. از مجموع مواضع رسمی مقامات روسیه چنین بر می‌آید که روسیه در پی اتحاد کامل با ایران نیست ولی از طرف دیگر آنها در پی تقویت توان دفاعی ایران هستند. عمل‌گرایی محتاطانه در برخورد با ایران تقریبا ویژگی مشترک بسیاری از نخبگان و سران روسیه است. روس‌ها از پیامدهای منفی بین‌المللی روابط خود با ایران نگران هستند. روسیه به هیچ وجه در پی تنش و رویارویی اقتصادی و تسلیحاتی با آمریکا به خاطر ایران نیست. در اسناد سیاست خارجی روسیه با اینکه کمتر به شکل مستقیم به ایران پرداخته شده است و نامی از ایران برده نشده است ولی با تحلیل اولویت‌ها و هدف‌های سیاست خارجی و تهدیدها و چالش‌های پیش روی روسیه، می‌توان به جایگاه ایران در این اسناد پی برد. بررسی پنج سند سیاست خارجی روسیه بعد از فروپاشی شوروی نشان‌دهنده تداوم خطوط اصلی سیاست خارجی این کشور از زمان تصدی وزارت امور خارجه روسیه توسط پریماکوف در سال 1996 است. روسیه و ایران در سه محور اصلی مسائل مرتبط با انرژی، ملاحظات ژئوپلیتیکی، و مسائل فرهنگی ـ قومی ارتباط تنگاتنگ و پیچیده ای باهم داشته‌اند. اسناد سیاسی ـ امنیتی روسیه در مقایسه با نسخه‌های پیشین نشان‌دهنده ارزیابی بدبینانه از روندهای بین‌المللی و بازتاب اضطراب عمیق نخبگان روسیه در مورد تهدیدهای بین‌المللی است. در همکاری روسیه با ایران مقابله با آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد ولی روسیه در پی همکاری کامل با ایران هم نیست. ایران بازار خوب برای تسلیحات روسیه است ولی از طرفی رقیب بالقوه در بازار انرژی برای روسیه است. از این‌رو در بهترین حالت روابط ایران و روسیه یک همکاری محدود فرض می‌شود. تاثیر عامل بین‌المللی به ویژه آمریکا و غرب در روابط روسیه و ایران نیز بسیار پیچیده است از طرفی آمریکا می‌تواند تاثیر منفی بر روابط دو جانبه داشته باشد ولی تاثیر غرب بر روابط ایران و روسیه در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مسأله پیچیده‌ای است که ریشه‌های عمیق تاریخی و ژئوپلیتیکی دارد.   * دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای، گرایش آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه تهران، پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز   ]]> نواحی Mon, 11 Mar 2019 16:54:06 GMT http://caucasus.ir/vdcfxcd0.w6dxvagiiw.html مدیرعامل راه‌آهن جمهوری آذربایجان: در مورد اتصال راه‌آهن قزوین ـ رشت به راه‌آهن بین‌المللی آستارا ـ آستارا بسیار خوشبین هستیم http://caucasus.ir/vdcco4qi.2bqx08laa2.html به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، شاهین قربان‌اف، امروز در مرز آستارا در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: با توجه به موقعیت ممتاز دو کشور در منطقه، روسای جمهوری دو کشور بر تکمیل شدن کریدور شمال – جنوب تاکید دارند. مدیرعامل راه آهن جمهوری آذربایجان ارتباطات دو دولت ایران و جمهوری آذربایجان را در سطح عالی ارزیابی کرد و افزود: رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه و تقویت حوزه اقتصادی و فرهنگی مؤثر تاکید دارند. وی با بیان اینکه خطوط ریلی ایجاد شده دو کشور باعث افزایش مبادلات تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان شده است گفت: هر دو کشور همسایه برای توسعه و تکمیل کریدور شمال -جنوب با تمام وجود در راستای تکمیل آن تلاش خواهند کرد. مدیرعامل راه آهن جمهوری آذربایجان با اشاره به آمار بارانداز ریلی آستارا-آستارا خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار تن کالا از خط ریلی آستارا-آستارا تخلیه و بارگیری شده است. قربان‌اف با اشاره به مذاکرات صورت گرفته فیمابین دو کشور مبنی بر اتصال راه‌آهن قزوین-رشت به راه‌آهن بین‌المللی آستارا-آستارا گفت: هماهنگی و اقدامات خوبی بین دو دولت انجام شده و برای اتصال این خطوط در آینده نزدیک بسیار خوشبین هستیم. مدیرعامل راه آهن جمهوری آذربایجان با اشاره به سفر وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به تهران در خصوص اتصال خط ریلی رشت به آستارا افزود: امیدواریم با همکاری رؤسای جمهور دو کشور هر چه سریع‌تر نسبت به آغاز عملیات اتصال این خط مهم اقدام کنیم. ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:39:41 GMT http://caucasus.ir/vdcco4qi.2bqx08laa2.html وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: اراده جدی ایران برای گسترش خطوط ترانزیتی با جمهوری آذربایجان http://caucasus.ir/vdcbwwb5.rhbgapiuur.html به گزارش ایلنا از رشت، محمد اسلامی امروز در آستانه افتتاح ایستگاه راه آهن رشت و اتصال استان گیلان به شبکه ریلی سراسری با شاهد مصطفی‌یف وزیر اقتصاد، رامین گلوزاده وزیر حمل و نقل و فناوری اطلاعات و همچنین جاوید گورباخف مدیرعامل راه‌آهن آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. وی با بیان اینکه برنامه های توسعه‌ای و گسترش زیرساخت‌ها کمک می‌کند که میزان تبادلات و تعاملات دو کشور گسترش یابد، گفت: در دیدارهای قبلی مطالبی مطرح شده بود که توسط هیات ایرانی دیدارکننده پیگیری شده و برای حل آنها برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اسلامی یکی از این مسائل و مشکلات بین دو کشور را مسائل گمرکی برای اتباع آذربایجانی مسافر نخجوان عنوان کرد و افزود: در همین راستا و برای حل این مشکل با گمرک جمهوری اسلامی ایران تفاهم شده است و به زودی با امضای تفاهم نامه ای در کمیسیون مشترک بین دو دولت این مساله به طور کامل حل خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی بر اراده کاملا جدی طرف ایرانی برای گسترش خطوط ترانزیتی ریل و جاده بین دو کشور تاکید کرد و افزود: امیدواریم پروژه اتصال ریلی رشت به آستارا به زودی نهایی شود و با تاکیداتی که الهام علی‌یف رئیس جمهوری آذربایجان داشته که سریع‌تر پیمانکاری قوی برای احداث این خط انتخاب شود و ایران نیز با قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان بزرگترین پیمانکار داخلی کشور صحبت کرده، تلاش داریم تا سریع‌تر اقدامات احداث این خط صورت بگیرد. وی ادامه داد: بعد از تفاهمات لازم با پیمانکار، باید انتقال سرمایه و پرداخت سهم آذربایجان برای توسعه این خط مشخص شود و تیم جمهوری اسلامی با مسئولیت دکتر خادمی مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل به این امر رسیدگی خواهد کرد تا هرچه زودتر به نتیجه رسیده و تفاهمات صورت گیرد. ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:35:02 GMT http://caucasus.ir/vdcbwwb5.rhbgapiuur.html روایت روحانی از ‌مذاکرات سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان http://caucasus.ir/vdca0anu.49nwy15kk4.html به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دقایقی پیش در سخنرانی خود در حاشیه افتتاح راه آهن قزوین ـ رشت اظهار داشت: امروز روز بسیار مبارکی برای ملت بزرگ ایران است که می‌توانند از نعمت بزرگ اتصال راه آهن ایران به کشورهای حاشیه خزر بهره مند شوند. وی با قدردانی از حضور نمایندگی  از کشورهای دوست و همسایه از جمله آذربایجان، پاکستان و عراق اظهار داشت: پروژه راه آهن قزوین ـ رشت پیچیدگی‌های فراوان مهندسی داشت ولی به بهترین شکل اجرا شد. رئیس جمهور اتصال چهارمین استان کشور به راه آهن سراسری و توسعه بنادر را از افتخارات این دولت برشمرد و از وزیر راه خواست تا در سال 99 خط ریلی را به بندر کاسپین برساند. وی با بیان اینکه به زودی راه آهن ایران و عراق متصل می‌شود، گفت: راه آهن ایران تا چین متصل شده و پیوند با همسایگان عمیق تر شده ‌و توسعه ارتباطات ریلی با همسایگان نشانه‌ای از شکست سیاست تحریم ایران است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه راه آهن گیلان یک مسیر ریلی استراتژیک محسوب می‌شود عنوان کرد:‌ با امضاء تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترکی که امروز در سایه همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان منعقد شد راه آهن گیلان به سمت آستارا امتداد پیدا می‌کند. روحانی با ابراز امیدواری از احداث به موقع فازهای دوم و سوم راه آهن گیلان تصریح کرد: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(‌ع) که احداث و اجرای مسیر ریلی گیلان را به عهده گرفته‌اند انتظار داریم به سرعت ساخت آن را به پایان برسانند. وی با تأکید بر اینکه زمان‌بندی اجرای فازهای بعدی راه آهن گیلان مطابق با گفته‌های وزارت راه و شهرسازی کمی طولانی است ابراز داشت: کوتاه‌تر شدن زمان تکمیل فازهای بعدی مسیر ریلی گیلان از رشت به بندرانزلی و سپس به بندر آستارا باید در دستور کار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تکمیل راه‌آهن گیلان نعمتی بزرگ برای ملت ایران اسلامی مردم خوب استان گیلان و مردم جمهوری آذربایجان است تصریح کرد:‌ این خط ریلی استراتژیک می‌تواند خلیج فارس و جنوب ایران را به شمال ایران در بنادر انزلی و آستارا به‌خوبی متصل کند. روحانی در مورد مذاکرات سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان اظهار داشت:‌ در ملاقاتی که با پوتین رئیس‌جمهور روسیه و الهام علی‌اف رئیس‌ جمهور آذربایجان داشتیم درباره این مسیر ریلی و حجم کالاها و محصولاتی که می‌تواند از طریق آن به کشور روسیه منتقل شود صحبت‌های مفصلی انجام شد. وی با بیان اینکه راه‌آهن گیلان برای شمال و شرق اروپا و شرق و جنوب ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است عنوان کرد: انتقال آسان و بدون دغدغه بار و ترانزیت کالا در کنار جابه‌جایی مسافر و گردشگر با کمترین هزینه‌های ممکن از جمله برخی از مزیت‌ها و کارکردهای مثبت راه‌آهن گیلان است. روحانی طی کردن مسافت رشت تا تهران در 4 ساعت توسط خط ریلی قزوین به رشت و انتقال تعداد بسیار زیادی از مسافران به‌جای استفاده از حمل و نقل جاده‌ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: از وزارت راه و شهرسازی،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمام کسانی که در افتتاح این مسیر تلاش کردند تشکر می‌کنم. رئیس‌جمهور ارتقاء خطوط ریلی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت:‌ در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از 4 هزار کیلومتر خط ریلی در کشور وجود داشت که با همت مسئولان و متخصصان داخلی این میزان هم‌اکنون به بالای 12 هزار کیلومتر رسیده است. روحانی سه برابر شدن خطوط ریلی و زیرساخت‌های راه‌آهن کشورمان در طول چهل ساله اخیر را برگ زرینی از موفقیت‌های کشورمان دانست و افزود:‌ حدود 20 درصد از خطوط ریلی کشورمان در دولت تدبیر و امید و در 5 ساله اخیر ساخته و گسترش پیدا کرده است. وی راه‌اندازی مسیر ریلی بستان‌آباد‌ به تبریز در سال آینده را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین افتخارات دولت توسعه خطوط ریلی کشور و تقویت جایگاه و نقش بنادر مهم کشور چه در جنوب و چه در شمال است که نقش عمده‌ای در انتقال بار و مسافر به عهده دارند. روحانی از ایجاد یک تحول بزرگ در زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل و نقل بار و مسافر کشورمان در سال‌های اخیر سخن گفت و عنوان کرد: کار بسیار بزرگی که در بندر چابهار به همت متخصصان ایرانی به ثمر رسید و تقویت بنادر شمال و جنوب کشور از افتخارات بسیار مهم نظام به‌شمار می‌رود. رئیس‌جمهور تکمیل انتقال راه‌آهن به بندر کاسپین را قدم نخست دولت اعلام کرد و ابراز داشت:‌ اتصال راه آهن به بندرانزلی و از آن‌جا به بندر آستارا نیز گام‌های دوم و سوم ترسیم شده دولت هستند که قصد داریم در کمترین زمان ممکن و با حداکثر توان و ظرفیت، اجرای آن‌ها را به پایان برسانیم. روحانی علاوه بر مسائل اقتصادی و ترانزیت کالا و مسافر به سایر ویژگی‌ها و ابعاد پروژه ریلی رشت به آستارا را برشمرد و عنوان کرد: تعمیق ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین ملت‌های آسیایی و ایران در کنار ارتباطات ایجاد شده با کشورهای اروپایی از جمله ویژگی‌های مثبت این خط ریلی محسوب می‌شوند. وی مستحکم کردن پیوند کشورهایی که در مسیر خط ریلی کریدور شمال به جنوب قرار دارند را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در حال حاضر کشورمان از طریق راه آهن با کشورهایی نظیر پاکستان،‌ افغانستان، ترکمنستان ارتباط دارد و به زودی این سطح ارتباطات بین ایران و عراق نیز فراهم می‌شود. رئیس‌جمهور ارتباط ریلی کشورمان تا دریای سیاه و دریای مدیترانه و کشور چین را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ پیشرفت‌های عظیم ملت ایران در بسیاری از حوزه‌ها نشان داد تحریم‌های ظالمانه نتوانسته است در برابر خواست و عزم و اراده این کشور اختلالی ایجاد کند. روحانی با تأکید بر اینکه ملت‌های منطقه برادری،‌ تقویت دوستی‌ها و همکاری‌های مشترک را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند خاطرنشان کرد: آن‌هایی که می‌خواهند روابط چندجانبه ایران اسلامی با کشورهای همسایه آن گسترش پیدا نکند مطمئناً در رسیدن به مقصود خود با شکست مواجه می‌شوند. ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:31:46 GMT http://caucasus.ir/vdca0anu.49nwy15kk4.html واعظی: محدودیتی برای توسعه روابط با باکو قائل نیستیم http://caucasus.ir/vdcjmoe8.uqeyxzsffu.html به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ محمود واعظی عصر چهارشنبه در جریان سفر به استان گیلان و در حاشیه افتتاح خط آهن قزوین - رشت در دیدار شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تصریح کرد: تهران هیچگونه محدودیتی برای توسعه روابط با باکو قائل نیست و از توسعه روابط دو کشور کاملاً استقبال می‌کنیم و باید تلاش کنیم که روابط پویا و توسعه‌یافته‌ای بین دو کشور برقرار باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مناسبات و همکاری‌های دو کشور در همه سطوح در حال گسترش است، گفت: امروز با اراده دو دولت تمامی تفاهمات و قراردادها به خوبی و در راستای منافع دو ملت در حال اجرایی شدن است و ضرورت دارد تمامی ظرفیت‌های همکاری را در راستای منافع ملت‌های خود و منطقه فعال سازیم. واعظی افتتاح خط آهن قزوین - رشت و آغاز عملیات اجرایی خط آهن رشت - آستارا را روز مهمی در تاریخ همکاری‌های دو کشور توصیف کرد و گفت: آنچه امروز به افتتاح می‌رسد آرزوی قلبی دو طرف بوده و افتتاح این پروژه در روند توسعه سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور حائز اهمیت است، لذا باید تلاش کنیم این پروژه هر چه سریع‌تر تکمیل و نهایی شود. شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام و پیام تبریک رئیس جمهوری و دولت آذربایجان به دولت و ملت ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، افتتاح خط آهن قزوین - رشت و امتداد آن تا آستارا را یک اقدام تاریخی، حساس و مهم توصیف کرد و گفت: این خط آهن مهم‌ترین بخش کریدور شمال - جنوب محسوب می‌شود و برای دو کشور و حتی کشورهای منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد که باکو نیز تمهیدات لازم را به لحاظ اجرایی و اقتصادی برای تکمیل خط آهن رشت – آستارا در نظر گرفته است و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود. وی همچنین با تقدیر از نقش سازنده دکتر واعظی در روند توسعه روابط تهران - باکو گفت: مذاکرات سازنده و موثری با سایر مقام های اقتصادی دولت ایران داشتم و امروز با اقدامات انجام شده، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حال توسعه است. ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:22:56 GMT http://caucasus.ir/vdcjmoe8.uqeyxzsffu.html جزئیات دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با روحانی http://caucasus.ir/vdciwvar.t1au52bcct.html حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح راه‌آهن قزوین ـ رشت و در دیدار "شاهین مصطفی یف" وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه "همکاری های تهران ـ باکو در حوزه های مختلف، بویژه در دولت تدبیر و امید بیش از پیش توسعه و تحکیم یافته است"، اظهارداشت: یکی از این همکاری‌های ارزشمند ملی و منطقه‌ای در زمینه تکمیل پروژه ریلی جنوب ـ شمال و اتصال خط آهن تا آستارا است که امیدواریم موجب استحکام بیش از پیش روابط فی‌مابین شود.   رئیس جمهور با اشاره به اهمیت گسترش  همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه های حمل و نقل، انرژی، خودروسازی و داروسازی، ادامه داد: همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خدمت به تاریخ و ملت‌های دو کشور خواهد بود.   وی با قدردانی از حمایت‌های آقای الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان برای توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط تهران و باکو ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های بیشتر شاهد اجرای سریع‌تر توافقات در کمیسیون مشترک باشیم.   "شاهین مصطفی یف" وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز با بیان اینکه رئیس جمهور آذربایجان اهمیت خاصی برای پروژه ریلی قزوین به رشت و همچنین آستارا قایل است، گفت: اعزام دو وزیر آذربایجان برای این مراسم نشانگر این است که افتتاح این خط ریلی بخش مهمی از کریدور جنوب – شمال است و پایه مناسبات محکم‌تر و همچنین اراده و دوستی دو کشور را به نمایش می‌گذارد.   وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با بیان اینکه روابط دو کشور در تمامی حوزه‌ها در حال توسعه بوده و همکاری در حوزه‌های حمل و نقل و ترانزیت از مهم‌ترین بخش‌های این همکاری است، تأکید کرد: همکاری‌های ایران و آذربایجان در چارچوب توافقات دو کشور پیش می‌رود و جمهوری آذربایجان درحال تکمیل زیرساخت‌های خود برای اتصال به کریدور ریلی جنوب – شمال است.   وی با بیان اینکه با تکمیل خط ریلی رشت – آستارا، آرزوی دیرینه ملت‌های منطقه محقق می‌شود، افزود: هیچ مانعی نمی‌تواند توسعه روابط باکو – تهران را تحت تاثیر قرار دهد.   وی بر ضرورت ارتباطات و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی دو کشور تأکید کرد.   منبع: خبرگزاری ایسنا   ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:20:48 GMT http://caucasus.ir/vdciwvar.t1au52bcct.html شرکت نفتی انگلیس فعالیت خود در خزر را گسترش می دهد http://caucasus.ir/vdchk6ni.23nvkdftt2.html به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، گری جئونس امروز در یک نشست خبری افزود: امیدهای زیادی به میدان اکتشافی D-230 داریم و 6 چاه جدید در این میدان ظرف دو سال آینده حفر می شود. وی توضیح داد: اگر کار در این میدان اکتشافی موفقیت آمیز باشد، می توان گفت که پس از میادین نفتی آذری ، چراغ و گونشلی دومین منبع انرژی بزرگ در خزر کشف می شود . جئونس همچنین افزود: شرکت بریتیش پترولیوم به طرح انرژی اکتشافی دریایی قوبوستان نیز پیوسته است. قرارداد اجرای امور اکتشافی در میدان D230 دریای خزر در ماه آوریل (اردیبهشت 97) سال 2018 میلادی میان شرکت دولتی نفت آذربایجان ( سوکار ) و بریتیش پترولیوم امضا شد و مجلس جمهوری آذربایجان این قرارداد را در اکتبر همان سال تصویب کرد. سوکار و بی پی هر یک 50 درصد سهم در این طرح انرژی اکتشافی دریایی دارند. شرکت بریتیش پترولیوم اکنون پیمانکار توسعه دو طرح بزرگ انرژی جمهوری آذربایجان از جمله میادین نفتی آذری ،چراغ وگونشلی و نیز میدان گازی 'شاهدنیز' در دریای خزر است. ]]> نواحی Thu, 07 Mar 2019 09:16:07 GMT http://caucasus.ir/vdchk6ni.23nvkdftt2.html افتتاح سالن تاریخ روابط ایران و جمهوری خودمختار نخجوان http://caucasus.ir/vglfmcd0.w6dxjw,iiygaw.p.html به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز به نقل از سرکنسولگری کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان، 13 اسفندماه 1397 سالن تاریخ روابط ایران و نخجوان با حضور محسن نریمان رئیس منطقه آزاد ارس، منصور آیرم سرکنسول کشورمان در نخجوان و جمعی دیگر از مسئولین منطقه در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این جمهوری خود مختار افتتاح شد. این رویداد که با همکاری وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان صورت پذیرفت، مروری بر تاریخ 27 ساله روابط دو طرف به روایت تصاویر به جا مانده در طول نزدیک سه دهه گذشته است. آیرم در آیین افتتاح این سالن، هدف اصلی از این طرح را آشنایی مخاطبان با سیر تحول روابط ایران و نخجوان به روایت تصاویر دانست و تاکید کرد حفظ تاریخ در جنبه های مختلف تاثیر به سزایی در فهم ریشه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسبات دو طرف داشته و می تواند روند آینده را نیز برای مخاطبان روشن سازد. وی این سبک تاریخ گویی تصویری را بخشی از تاریخ ایران و نخجوان دانست که حفظ و انتقال آن به آیندگان بسیار مهم و جذاب خواهد بود. سرکنسول کشورمان با اشاره به شرایط سیاسی و منطقه ای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکید کرد این روایت تصویری نشان می دهد چگونه دو ملت در شرایط سخت و دشوار در کنار هم بوده اند و این روند همزیستی مسالمت آمیز به صورت عمیق تری تا امروز ادامه پیدا کرده است. مدیر عامل منطقه آزاد ارس نیز پس از بازدید از عکس های به نمایش درآمده، این اقدام سرکنسولگری را قابل تحسین دانست. نریمان ضمن اشاره به مشهود بودن پیشرفت های دو طرف در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در تصاویربه نمایش در آمده، با توجه به زمینه های موجود آینده ای بهتر و نزدیکتر در روابط دو جانبه را قابل دسترس و منطقی دانست.     ]]> نواحی Wed, 06 Mar 2019 19:55:58 GMT http://caucasus.ir/vglfmcd0.w6dxjw,iiygaw.p.html سفر نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس به نخجوان http://caucasus.ir/vglewv8w.jh87ejrbbz9ij.2.html به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز، محسن نریمان مدیر عامل منطقه آزاد ارس روز دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 در راس هیاتی 18 نفره متشکل از مسئولین منطقه آزاد ارس و تجار صاحبان صنایع در منطقه با هدف توسعه مناسبات منطقه ای در سفری یکروزه به جمهوری خود مختار نخجوان سفر نمود. هیات ایرانی نخست با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با منصور آیرم سرکنسول کشورمان دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت های صورت پذیرفته و ظرفیت های همکاری در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با جمهوری خود مختار نخجوان قرار گرفتند. مدیرعامل منطقه آزاد ارس با همراهی معاونان خود، مدیرکل گمرک جلفا و سرکنسول کشورمان در ملاقات با واصف طالب اف رئیس مجلس عالی نخجوان ضمن ابلاغ سلام استاندار آذربایجان شرقی، همکاری های میان دو طرف را دارای سابقه طولانی و توام با حسن نیت و برادری توصیف نمود. وی با اشاره به شرایط جهان و منطقه، جمهوری آذربایجان را یکی از مهمترین و مطمئن ترین همسایگان ایران دانست که همواره در کنار یکدیگر با تکیه بر اشتراکات فراوان راه توسعه هکاری را پیموده اند. نریمان ضمن توضیح پیشرفت های حاصل شده در نخجوان و منطقه آزاد ارس طی یک دهه گذشته، راه تعمیق روابط در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و تجاری را بسیار مساعد توصیف کرد.  رئیس مجلس عالی نخجوان ضمن خوشامدگویی به هیات ایرانی اشتراکات موجود و همکاری های صورت پذیرفته با جمهوری اسلامی ایران به ویژه با منطقه آزاد ارس را مهم دانست. طالب اف با اشاره به شناخت خود و مسئولین نخجوانی از منطقه آزاد ارس گسترش همکاری ها را ممکن دانست. برنامه بعدی هیات ایرانی ملاقات با فامیل سیداف وزیر اقتصاد نخجوان و مدیران شرکت ها و هلدینگ های فعال در نخجوان بود. سیداف ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی نخجوان در خصوص اقدامات مشترک صورت پذیرفته با تجار و تولید کنندگان ایرانی توضیحاتی ارائه داد. نریمان نیز در سخنانی ضمن اشاره به زمینه های فعالیت در منطقه تحت مدیریت خود، اعلام آمادگی نمود تا طرح های گردشگری، ریلی، جاده ای و تولیدی مختلف را با مشارکت تجار و علاقمندان نخجوانی به صورت مشترک انجام دهند. در پایان این دیدار نیز دیگر مسئولان منطقه آزاد، تجار و فعالین اقتصادی دو طرف نظرات خود را در مورد زمینه همکاری های مشترک و موانع بیان کردند. شایان ذکر است در حاشیه این ملاقات نریمان و هیات همراه از مرکز تجارت نخجوان و تعدادی از موسسات تولیدی مختلف از جمله مواد غذایی و ساختمانی و مرکز درمانی - گردشگری دوز داغ بازدید کرده و با ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری این جمهوری خود مختار آشنا شدند. شایان ذکر است در حاشیه این سفر معاون فرهنگی منطقه آزاد ارس با همراهی محمد رضا پاکروان وابسته فرهنگی سرکنسولگری با معاونین دو وزارتخانه ورزش و فرهنگ نخجوان دیدار و در خصوص افزایش مناسبات در حوزه های فرهنگی، هنری، ورزشی، نمایشگاهی و گردشگری گفتگو و تفاهم کردند. همچنین مدیرکل گمرک جلفا با معاون کمیته دولتی گمرک نخجوان و معاون اقتصادی منطقه آزاد با مدیر موسسه نفت و گاز نخجوان دیدار و در خصوص موراد مورد علاقه دو طرف مذاکره کردند.   ]]> نواحی Wed, 06 Mar 2019 19:50:30 GMT http://caucasus.ir/vglewv8w.jh87ejrbbz9ij.2.html پاشینیان: بدون سفر به اصفهان نمی‌توان فرهنگ ایران را شناخت http://caucasus.ir/vdcawanu.49nw615kk4.html به گزارش خبرنگار ایمنا، نیکول پاشینیان ظهر پنجشنبه -نهم اسفندماه- در رابطه با دلایل سفرش به اصفهان به خبرنگاران گفت: برای بار دوم است که من به ایران سفر می‌کنم و معتقدم با توجه به وجود پیشینه تاریخی اصفهان که گویای فرهنگ غنی ایرانی است، نمی توان بدون دیدار از این شهر پی به عمق فرهنگ ایرانی برد. وی در رابطه با تاثیر این سفر بر روابط ایران و ارمنستان گفت: این سفر می تواند باعث توسعه روابط بین دو کشور شود و یقینا ابعاد گسترده تری در زمینه همکاری دو کشور ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که نخست وزیر ارمنستان در بدو ورودش به شهر زیبای اصفهان به میدان نقش جهان رفت و از مسجد امام بازدید کرد. در حین این بازدید مسعود نیک آیین، مدیر کل تشریفات استانداری اصفهان در زمینه اصفهان و تاریخچه آثار تاریخی این شهر توضیحاتی برای نخست وزیر ارمنستان و هییت همراه وی داد. پاشینان بعد از ظهر پنجشنبه از کلیسای وانک (امناپرکیچ) اصفهان بازدید کرد. وی در بدو ورود بر اساس سنت دیرینه ارامنه با نان و نمک پذیرایی و سپس با نثار دسته گل بر بنای یادبود جانباختگان ارامنه در قتل عام ۱۹۱۵ در عثمانی، یاد آنها را گرامی داشت. پاشینیان در ادامه از موزه کلیسای وانک نیز دیدار کرد. در این بخش از برنامه اسقف سیپان کوشکریان اوهانیان، رییس مجمع نمایندگان شورا و میناسیان رییس شورای خلیفه گری به همراه دیگر مسئولان جامعه ارامنه از وی استقبال کردند. برنامه پایانی نخست وزیر ارمنستان حضور در باشگاه آرارات و  دیدار با ارامنه ساکن اصفهان بود.   ]]> نواحی Fri, 01 Mar 2019 19:32:17 GMT http://caucasus.ir/vdcawanu.49nw615kk4.html