تصاویری از درگیری های روزهای اخیر در گرجستان 2

6 خرداد 1390 ساعت 20:11کد مطلب: 597

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vgld250k6yt0n.lfyy.a2h.html

قفقاز
  http://caucasus.ir