حضور رئيس جمهور ارمنستان در جشن استقلال جمهوری خودخوانده قره باغ

12 شهريور 1396 ساعت 16:32


پايگاه اينترنتي «نيوز» ارمنستان در تاریخ 11شهریورماه96 گزارش داد: « باکو ساهاکيان» در فرودگاه «استپاناکرت» از سرکيسيان استقبال کرد.
نيوز افزود : «  سرژ سرکيسيان در چارچوب برگزاري جشن هاي بيست و  ششمين سالروز استقلال جمهوري به اصطلاح  قره باغ کوهستاني، به  قره باغ کوهستاني  سفر کرده است.»
 


کد مطلب: 17366

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vdcce1qs.2bqme8laa2.html

قفقاز
  http://caucasus.ir