در باتومی کلینتون روسیه را متهم کرد

17 خرداد 1391 ساعت 10:12


وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی در گرجستان روسیه را به اشغال اراضی گرجستان متهم کرد.
هیلاری کلینتون گفت شما از زمان انقلاب مخملی در کشورتان، گامهای مهمی برداشته اید و پیشرفت شما در سراسر جهان مورد توجه بوده است. حال این مردم گرجستان هستند که باید دستاوردهای دموکراتیک خود را تقویت کند. این مسئله برای آینده گرجستان بسیار مهم است و باعث می شود تا گرجستان به تحقق آرزوهای اروپایی و آمریکایی خود نزدیکتر شود.
وزیر خارجه آمریکا افزود انتخابات پارلمانی پاییز امسال و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده فرصتی برای گرجستان است تا دموکراسی خود را عمیقتر و مشروعیت نهادهای دموکراتیک خود را در دید مردم این کشور و ملتهای جهان بیشتر کند.
هیلاری کلینتونن در ادامه گفت ما اشغال اراضی گرجستان توسط روسیه و استقرار نیروهای نظامی این کشور را در اراضی گرجستان مردود می دانیم و از روسیه می خواهیم تا به تعهدات و وظایف خود بر اساس توافقنامه آتش بس سال دوهزار و هشت عمل کند که از جمله آنها عقب نشینی نیروهایش به مواضع پیش از جنگ است و همچنین باید دسترسی آزادانه برای کمکهای بشردوستانه را فراهم کند.


کد مطلب: 4584

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vdcc.4q0a2bqp0la82.html

قفقاز
  http://caucasus.ir