تصاویر ولادیمیر پوتین و سرگئی شایگو درجنگل های تایگا

16 مهر 1398 ساعت 19:53


ولادیمیر پوتین و سرگئی شایگو، رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه در تایگا (جنگل های شمال سیبری)


کد مطلب: 21891

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vgljvoe8.uqevhubffvszu.w.html

قفقاز
  http://caucasus.ir