بنیاد مطالعات قفقاز 10 آذر 1397 ساعت 12:57 http://caucasus.ir/vgliupar.t1auwtkcczb2t.x.html -------------------------------------------------- عنوان : تصاویرشرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسپوتنیک، در میدان سرخ شهر مسکو و در کنار مرکز خرید اصلی مسکو (گوم)، اسکیت روی یخ گوم و نمایشگاه گوم افتتاح شده است