بنیاد مطالعات قفقاز 2 تير 1397 ساعت 23:32 http://caucasus.ir/vdci55az.t1a3z2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : اردوغان و رقباي آماتور صادق ملكي* -------------------------------------------------- متن : سياست، كشورداري و رهبري يك دانش است؛ دانشي پيچيده تر از علم مهندسي و پزشكي، بدون دانش و استعداد نمي توان در آن موفق شد. ورود غيرحرفه اي ها به دنياي سياست، به فاجعه و صدمه اي ملي مي انجامد. اردوغان يك حرفه اي بود و رقبايش در قياس با او آماتورند. تركيه امروز و حتي انتخابات پيش رو حاصل مهندسي حرفه اي اردوغان بود، لذا در مواجهه ميان حرفه اي و آماتورها، اين اردوغان است كه پيروز خواهد شد. فردا، يكشنبه سوم تير ماه براي شروع تاريخ جديد تركيه روز مهم و مرحله اي از گذر تاريخي است. در اين روز دو انتخابات رياست جمهوري و پارلماني به طور همزمان برگزار شده و تركيه از ساختار پارلماني وارد سيستم رياستي خواهد شد. جمهوري تركيه را آتاترك از ميان خرابه هاي عثماني بنا كرد و امروز با تغييرات صورت گرفته در قانون اساسي و برگزاري انتخابات، اردوغان عملا تركيه را وارد جمهوري دوم مي كند. اردوغان اگر چهره اول تاريخ معاصر تركيه نباشد، بي شك پس از آتاترك دومين رهبر سياسي است كه توانسته است تحولات بنيادي در ساختار تركيه ايجاد كند. مجموعه اقدامات اصلاحي اردوغان در صحنه سياسي و اقتصادي تركيه آثاري چون انقلاب داشت، اما هزينه تخريبي انقلاب را نداشت و در شيبي آرام و ابعادي متوازن، در حال تداوم است. قرار است طبق نقشه راه تدوين شده توسط حزب عدالت و توسعه، تركيه در سال ٢٠٢٣ جزو ١٠ كشور قدرتمند جهان باشد؛ تركيه اي كه نه نفت دارد و نه از منابع طبيعي غني برخوردار است، اين موفقيت خود را مديون سيستم حزبي، دولت كارآمد، سياست خارجي چندوجهي منافع محور، تعامل با جهان، حركت در راستاي ظرفيت ها و... است. همان گونه كه ميراث آتاترك پس از وي ماند و بستر رشد تركيه شد، ميراث اردوغان نيز پس از وي باقي مي ماند و ... تركيه قدرتمند را از هم اكنون مي توان در افق آينده ديد. در انتخابات پيش رو، اردوغان با پنج كانديداي ديگري به رقابت خواهد پرداخت كه حاصل جمع توان اين پنج تن با هم، در نهايت با اردوغان در صحنه انتخابات برابر نخواهد بود. اردوغان يك حرفه اي در صحنه سياست و رقباي وي آماتورهايي هستند كه فاصله زيادي با او دارند. بيش از ١٦ سال است كه اردوغان سكاندار تركيه است و در نگاه كلي و قياس گذشته با اقداماتش، نمره اي قابل قبول مي گيرد. اگرچه اردوغان از نگاه برخي متهم به ديكتاتوري، رانت خواري، سركوب مخالفان و... مي شود، اما عملكرد اردوغان و نظام سياسي تركيه در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و دموكراسي، فاصله اين كشور و رهبر آن را با رهبران و كشورهاي خاورميانه به وضوح به رخ مي كشد. در تركيه اي كه از سوي برخي از محافل به دليل فقدان آزادي سياسي مورد انتقاد قرار مي گيرد، يكي از رقباي انتخاباتي اردوغان، صلاح الدين دميرتاش است كه متهم به ارتباط با پ ك ك بود، اما توانسته است با استفاده از امكانات سيستم نسبتا باز تركيه از زندان كانديدا شود و در رسانه هاي تركيه از جمله تلويزيون تركيه شديدترين اظهارات و انتقادات را عليه اردوغان مطرح كند. اين فضا نمود توسعه سياسي در تركيه اي است كه تجربه موفق توسعه اقتصادي را نيز در دوران اردوغان دارد. هدف اين سخن عاري كردن اردوغان از نواقص و كاستي ها نيست، بلكه رسيدن به ارزيابي منصفانه منطبق بر واقعيت ها است. تركيه در دوران اردوغان در بسياري از شاخص ها از جمله شاخص اقتصادي رشد چشمگيري كرده و ادامه اين روند مي تواند به آرزوي ترك ها در الگو شدن در خاورميانه كمك شاياني كند. البته در حال حاضر دو رقمي شدن نرخ تورم و بيكاري علايم منفي در اقتصاد اين كشور هستند، اما اردوغاني كه توانسته است نمودي از دولت كارآمد را در سال هاي اخير خود ترسيم كند، به نظر مي رسد با فراز و نشيب هايي بتواند بر اين علايم منفي نيز غلبه كند. توجه داشته باشيم يكي از دلايل موفقيت اردوغان در تركيه بي رقيب بودن وي در صحنه معادلات تركيه است و هيچ يك از رهبران احزاب از كاريزما و توانمندي اردوغان برخوردار نيستند. توجه داشته باشيم فارغ از اينكه اردوغان برخي رقباي خود چون عبدالله گل را از صحنه دور كرده است، احزاب نيز نتوانسته اند رهبراني در قد و قامت اردوغان وارد رقابت با وي كنند. در ارزيابي كلي بايد گفت كه در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني پيروز نهايي، اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. اگر انتخابات رياست جمهوري به دور دوم برسد شانس اردوغان براي تصدي عنوان اولين رييس جمهور سيستم رياست جمهوري نه كمتر بلكه بيشترخواهد شد. پيروزي اردوغان سبب تقويت موقعيت وي در صحنه داخلي و خارجي مي شود و پس از تصدي عنوان رياست جمهوري توسط اردوغان، وي قدرتمندتر از گذشته در معادلات داخلي و خارجي ظاهر خواهد شد. انتخاب اردوغان به عنوان رييس جمهور در تحولات پيش رو در سوريه، اقليم، عراق، انرژي و... تاثيرات زيادي دارد و سبب مي شود تركيه با قدرت بيشتري منافع خود را تامين كند. در اين حوزه ها بيشترين چالش تركيه با ايران خواهد بود. در روزهايي كه ايران به عنوان همسايه و رقيب تركيه با امريكا وارد چالشي جدي شده، تركيه كنارآمده با امريكا، روسيه و ديگر قدرت ها، با جذب سرمايه ها هر روز به ظرفيت خود و بر توسعه و رفاه مردم خود مي افزايد. طرفه آنكه چندين دهه پيش در بسياري از شاخص ها ايران و تركيه نزديك به هم و حتي ايران در برخي عرصه ها از تركيه جلوتر بود. *کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی منبع: روزنامه اعتماد،شماره ۴۱۱۶