بنیاد مطالعات قفقاز 8 فروردين 1397 ساعت 19:22 http://caucasus.ir/vglexv8z.jh8vpjrbbz9ij.2.html -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری مراسم استقبال رسمی از دکتر روحانی در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان -------------------------------------------------- متن : دکتر حسن روحانی پس از ورود به باکو در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری آذربایجان، الهام علی یف قرار گرفت.