بنیاد مطالعات قفقاز 5 شهريور 1398 ساعت 14:39 http://caucasus.ir/vdcewp8w.jh8zei9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : اختصاص 80 میلیون سامانی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاجیکستان -------------------------------------------------- متن : منابع حکومتی درتاجیکستان اعلام کرده اند که درطرح بودجه دولت این کشوربرای سال 2020 به منظورتامین هزینه مالی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مبلغ 80 میلیون سامانی اختصاص خواهدیافت. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسایت تاج ویک، مقامات حکومتی پیشنهاد کردند که در طرح قانون بودجهدولت تاجیکستان برای سال 2020 مبلغ 80 میلیون سامانی به منظورتامین هزینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درنظر گرفته شود. انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان درماه مارس سال 2020 و ریاست جمهوری این کشوردرماه نوامبرهمان سال برگزار خواهد شد. انتظارمی رود کهامام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان درماهدسامبرسال جاری تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان کشورش را اعلام کند. انتخابات مجلس نمایندگان همزمان با انتخاباتشوراهای محلی ولایات، شهرها و ناحیه های تاجیکستان درماه مارس سال 2020 برگزارخواهد شد. دوره فعالیت نمایندگان مجلس قاون گزاری تاجیکستان 5 سال و ریاست جمهوری این کشور7 سال است که دربهارو پاییز سال 2020 برگزارمی شود