بنیاد مطالعات قفقاز 31 شهريور 1398 ساعت 9:10 http://caucasus.ir/vdceff8w.jh8zvi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : تولید 2 میلیون و 700 هزار تن سیمان در تاجیکستان -------------------------------------------------- متن : طی هشت ماه سال جاری درتاجیکستان 2 میلیون و 700 هزارتن سیمان تولید شده که بیش از1 میلیون تن از این محصول ساختمانی به خارج صادر شده است. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، این مقدار سیمان که در 13 کارخانه این کشور تولید شده، زمینه صادرات یک سوم از این محصول مهم ساختمانی را به کشورهای همسایه فراهم ساخته است. در این مدت به ازبکستان 635 هزار تن، افغانستان 379 هزار تن و قرقیزستان بیش از 49 هزارتن سیمان صادر شده است. درسال 2018 برای بار نخست کارخانه های تولید سیمان تاجیکستان بیش از 3 میلیون و800 هزار تن از این محصول مهم ساختمانی را تولید کردند که یک سوم آن به خارج از جمله ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر شد. در تاجیکستان 15 کارخانه تولید سیمان فعالیت می کند که در 20 سال اخیر با سرمایه گذاری و کمک فنی متخصصان چینی ساخته شده است. ظرفیت تولید سالانه سیمان دراین کارخانه ها نزدیک به 5 میلیون تن می باشد که زمینه تامین نیاز داخلی و صادرات به کشورهای همسایه را فراهم می سازد. گفته می شود که نیاز سالانه داخلی به سیمان درتاحیکستان بین 3 تا 3 و نیم میلیون تن است. براساس سازشنامه همکاری های دوشنبه و پکن، بهره برداری از دو کارخانه جدید تولید سیمان در تاجیکستان طی دو سال آینده برنامه ریزی شده است.