بنیاد مطالعات قفقاز 1 دی 1396 ساعت 18:45 http://caucasus.ir/vdceez8z.jh8vzi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : شویگو: روسیه به تسلیحات خود نمی بالد -------------------------------------------------- متن : سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه درنشست وزارت دفاع گفت: روسیه به تسلیحات خود نمیبالد اما امتجان آن برای هیچ کسی توصیه نمیشود. به گزارش اسپوتنیک، سرگی شویگو در نشست وزارت دفاع روسیه گفت: ارتش روسیه منسجم و مدرن است به تسلیحات خود نمیبالد ولی به هیچ کسی پیشنهاد نمیشود قدرت آن را امتحان کند. وی گفت روسیه قصد مبارزه با کسی را ندارد.