بنیاد مطالعات قفقاز 24 اسفند 1390 ساعت 11:26 http://caucasus.ir/vdce.e8xbjh8of9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : آخرین شماره وطن یولی -------------------------------------------------- متن : دانشگاه تهران نشریه دانشجویی ققنوس وطن یولی(راه وطن) نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران این نشریه در دانشگاه های تهران و آذربایجان توزیع می گردد.