بنیاد مطالعات قفقاز 3 فروردين 1398 ساعت 20:05 http://caucasus.ir/vdcd9j0x.yt0zj6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : ۱۶ محکوم ایرانی از تایلند و جمهوری آذربایجان به کشور منتقل شدند -------------------------------------------------- متن : معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان گفت: ۱۶ نفر از محکومان ایرانی که سال ها دوران محکومیت خود را در زندان های جمهوری آذربایجان و تایلند می گذراندند با رایزنی وزارتخانه های دادگستری و امورخارجه به کشور منتقل شدند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اظھار داشت: این انتقال در دو روز گذشته ھمزمان با آغاز سال جدید انجام شد. عباسی ادامه داد: اتھام بیشتر این افراد، قاچاق مواد مخدر است که در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان باید ادامه محکومیتشان را در زندان ھای کشور بگذرانند. وی با ھشدار به ھموطنانی که به کشورھای آسیای میانه و شرق آسیا سفر می کنند، افزود: در این کشورھا قوانین و مقررات سختگیرانه ای در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که حتی برای چند عدد داروی روانگردان، مجازات سنگینی پیش بینی شده که رھایی از آن غیر قابل اجتناب است. عباسی یادآور شد: در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی قضایی وزرای دادگستری و امور خارجه کشورمان در سال گذشته حدود ٧٠٠ نفر از محکومان دیگر کشورھا که به طور عمده از زندانیان افغانستانی بوده اند به کشور خود منتقل و حدود ۴٠٠ نفر از محکومان ایران از دیگر کشورھا که تعداد قابل توجھی از آنھا از ترکمنستان بوده اند به کشور تحویل شده اند. معاون وزیر دادگستری در واکنش به اظھارات رییس ھیات افغانستانی به جمھوری اسلامی ایران که مدعی شده محکومان منتقل شده افغانستانی به اعدام محکوم شده اند و با انتقال آنان مانع از اعدام آنان شده اند، این اظھارات را بی پایه و اساس اعلام کرد. عباسی تصریح کرد: محکومیت ھیچ یک از زندانیان منتقل شده افغانستانی اعدام نبوده است و اگر حکم محکومیت آنان اعدام بود، نمی توانستیم آنان را به افغانستان منتقل کنیم. رئیس کمیته انتقال محکومان خاطرنشان کرد: اینگونه اظھار نظرھای غیر سازنده، موجب تجدید نظر در انتقال سایر محکومان افغانستانی خواھد شد. جمھوری اسلامی ایران به منظور کمک به خانواده زندانیان افغانستان و با نگاه حقوق بشری به موضوع، در سال ۹۶ بیش از ۶۵۰ نفر و در سال ۹۷ نیز ۶۵۰ نفر از محکومان افغانستانی را به کشور متبوعشان منتقل کرده است.