بنیاد مطالعات قفقاز 29 خرداد 1390 ساعت 8:38 http://caucasus.ir/vdcd2j0n6yt0s.a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : زبان فارسی پل ارتباطی جهت امتداد روابط ادبی ايران و گرجستان است -------------------------------------------------- متن : احسان خزاعی، رايزن فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در گرجستان، در مراسم اعطای جوايز برگزيدگان اولين المپياد زبان و ادبيات فارسی، اظهار كرد: زبان فارسی پل ارتباطی جهت امتداد روابط ادبی ايران و گرجستان است. به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خزاعی در ادامه ضمن بيان مطلب فوق افزود: زبان فارسی پل ارتباطی مهمی برای امتداد روابط ادبی دو كشور است و لذا همواره برای تقويت آن در مراكز علمی و دانشگاهی در تلاش هستيم. رايزن فرهنگی سفارت كشورمان در تفليس همچنين با اشاره به المپياد زبان و ادبيات فارسی هدف از برگزاری آن را ايجاد رقابت سالم و ارتقای سطح علمی ايران شناسی دانست و از شركت كنندگان در اين المپياد تجليل كرد. وی كيفيت برگزاری اين المپياد را در سطح بالايی دانست و افزود: اميدواريم اين برنامه علمی به صورت يك سنت حسنه علمی در سطح ساير دانشگاه های گرجستان تبديل شود. همچنين در ادامه مجيد صابر، سفير جمهوری اسلامی ايران در گرجستان، اظهاركرد: با توجه به قدمت ايران شناسی و نيز ظرفيت های ويژه مراكز علمی موجود در گرجستان، برگزاری موفق اين المپياد در سطح دانشگاه های گرجستان مقدمه ای برای برگزاری المپيادهای بعدی در سطح منطقه قفقاز است كه در آينده و در سطح وسيع تری انجام خواهد شد. وی نياز جامعه علمی و ادبی گرجستان را به توسعه و پيشرفت زبان فارسی بيش از گذشته دانست و گفت: از يك سو پيشينه روابط تاريخی دو كشور و از سويی ارتقای روابط همه جانبه و همچنين حضور روزافزون تجار ايرانی ما را وا می دارد تا نسبت به گسترش زبان فارسی اهتمام بيشتر و جدی تری داشته باشيم. در ادامه ژرژليانی، رئيس بخش زبان فارسی دانشگاه دولتی تفليس، نيز در مورد نحوه برگزاری اين آزمون توضيحات لازم را ارائه و مراتب قدردانی دانشگاه را از سفير كشورمان به علت حمايت از اين قبيل برنامه های دانشگاهيان براز كرد. شايان ذكر است اولين المپياد زبان و ادبيات فارسی از سوی رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران در گرجستان و با مشاركت دانشگاه دولتی تفليس/ف ۲۷ ارديبهشت ماه برگزار شده و مراسم اعطای جوايز به برگزيدگان روز چهارشنبه، ۲۵ خرداد ماه، صورت پذيرفت.