بنیاد مطالعات قفقاز 12 شهريور 1396 ساعت 16:32 http://caucasus.ir/vdcce1qs.2bqme8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : حضور رئيس جمهور ارمنستان در جشن استقلال جمهوری خودخوانده قره باغ -------------------------------------------------- متن : پايگاه اينترنتي نيوز ارمنستان در تاریخ 11شهریورماه96 گزارش داد: باکو ساهاکيان در فرودگاه استپاناکرت از سرکيسيان استقبال کرد. نيوز افزود : سرژ سرکيسيان در چارچوب برگزاري جشن هاي بيست و ششمين سالروز استقلال جمهوري به اصطلاح قره باغ کوهستاني، به قره باغ کوهستاني سفر کرده است.