بنیاد مطالعات قفقاز 28 تير 1398 ساعت 20:50 http://caucasus.ir/vdcc41qi.2bqso8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : عزم تاجیکستان برای جذب سرمایه گذاران خارجی -------------------------------------------------- رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان به منظور رقابت با کشورهای همسایه برای جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی خواستار ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاران خارجی در این کشور شد متن : به گزارش خبرگزاری فارس، دردوشنبه، جمشید جمعه خان زاده رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی پیشنهاد کرد که برای جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی در این کشور شرایط مساعد ایجاد شود. وی با توجه به نظام مالیاتی در این کشور گفت: برای رقابت با کشورهای همسایه در زمینه جذب سرمایه گذاران باید برای آنها در تاجیکستان شرایط بهتر و برتر سرمایه گذاری را نسبت به سایر کشورهای منطقهپیشنهاد کنیم. بنابه باور برخی کارشناسان مالیات در تاجیکستان نسبت به سایر کشورهای همسایه بیشتر و طرح مالیات نیاز به تکمیل دارد. سعیدجعفرعثمان زاده نماینده پارلمان تاجیکستان در نوبه خود تسهیل دریافت مجوز تشکیل شرکت و کارخانه ها برای سرمایه گذاران را برای جذب آنها به این کشور ضروری عنوان کرد. وی افزود: تاجیکستان به سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد و فراهم کردن شرایط بهتر و جلب سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم است. طبق اطلاعات آژانس آمار تاجیکستان، سال گذشته میلادی در این کشور 644.5 میلیون دلار سرمایه گذار خارجی انجام شده که بیش از 328 میلیون دلار از آن را سرمایه گذاری های مستقیم تشکیل می دهند. علاوه بر این، حجم واردات سرمایه مستقیم به تاجیکستان در مقایسه با یک سال قبل به میزان 27.7 میلیون دلار کاهش یافته است. کاهش سرمایه مستقیم در اقتصاد تاجیکستان در حالی است که این کشور برای بار مالیات بلند و فرار سرمایه گذاران پیوسته مورد انتقاد برخی سازمان های خارجی قرار گرفته است. در سال جاری میلادی تاجیکستان در رتبه بندی Paying Taxes 2019 که 190 کشور مختلف جهان را در بر می گیرد از جمله 10 کشور دارای بالاترین بار مالیاتی عنوان شد. حجم عمومی مالیات در این کشور 67.3 درصد را تشکیل داده که در مقایسه بااستانداردمتوسط مالیات در سایر کشورهای منطقه آسیای مرکزی و اروپای شرقی که معادل 32.8 درصد است حدود 2 برابر بیشتر می باشد. سایر کشورهای منطقه آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان در این فهرست در جایگاه 50، قزاقستان 56 و ازبکستان 64 قرار داده شدند.