بنیاد مطالعات قفقاز 17 خرداد 1391 ساعت 10:12 http://caucasus.ir/vdcc.4q0a2bqp0la82.html -------------------------------------------------- عنوان : در باتومی کلینتون روسیه را متهم کرد -------------------------------------------------- متن : وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی در گرجستان روسیه را به اشغال اراضی گرجستان متهم کرد. هیلاری کلینتون گفت شما از زمان انقلاب مخملی در کشورتان، گامهای مهمی برداشته اید و پیشرفت شما در سراسر جهان مورد توجه بوده است. حال این مردم گرجستان هستند که باید دستاوردهای دموکراتیک خود را تقویت کند. این مسئله برای آینده گرجستان بسیار مهم است و باعث می شود تا گرجستان به تحقق آرزوهای اروپایی و آمریکایی خود نزدیکتر شود. وزیر خارجه آمریکا افزود انتخابات پارلمانی پاییز امسال و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده فرصتی برای گرجستان است تا دموکراسی خود را عمیقتر و مشروعیت نهادهای دموکراتیک خود را در دید مردم این کشور و ملتهای جهان بیشتر کند. هیلاری کلینتونن در ادامه گفت ما اشغال اراضی گرجستان توسط روسیه و استقرار نیروهای نظامی این کشور را در اراضی گرجستان مردود می دانیم و از روسیه می خواهیم تا به تعهدات و وظایف خود بر اساس توافقنامه آتش بس سال دوهزار و هشت عمل کند که از جمله آنها عقب نشینی نیروهایش به مواضع پیش از جنگ است و همچنین باید دسترسی آزادانه برای کمکهای بشردوستانه را فراهم کند.