بنیاد مطالعات قفقاز 7 مهر 1397 ساعت 9:32 http://caucasus.ir/vdcbggb5.rhbggpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران -------------------------------------------------- آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر 1397 آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان ماه 1397 آذر ماه 1397 ـ باغ نگارستان دانشگاه تهران info@ishistory.ir متن : این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ربط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی ـ اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می شود. در سطوحی فراتر این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده ای منتهی به حمله مغولان است. بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است، کشورهایی که عمده آنان از همسایگان و محیط پیرامونی ایران هستند و مناسبات ایران و این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش آگاهی از تاریخ مناسبات ایران و قراخانیان در وجوه گوناگون، سرمایه ای برای ارتقای مناسبات کنونی ایران با شمار زیادی از همسایگان و شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای، چه در سطوح سیاسی و چه مردمی است. پذیرش مقالات در چارچوب تحقق هدف فوق صورت خواهد گرفت. محور اول: سیاست و ملک داری نظام و ساختار سیاسی آموزه ها و ادبیات سیاسی تاریخ سیاسی و نظامی قراخانیان در ربط با حکومت های ایرانی محور دوم: جامعه و مردم زیر ساخت های مقوم پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک مردمان آسیای مرکزی با ایران فرهنگی ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، سنت ها گروه های اجتماعی مهاجرت ها سبک های زندگی شهری و روستایی کوچرویی پیوندهای اجتماعی ایران و قلمرو قراخانیان قراخانیان و فرایند ترکی سازی در آسیای مرکزی محور سوم: اقتصاد ساختار اقتصادی شیوه های تولید جاده ابریشم پیوندهای اقتصادی با ایران و دیگر جوامع مسلمان، زیرساخت های پیوندها و همگرایی اقتصادی محور چهارم: فرهنگ و دین ساختار فرهنگی زبان و ادب فارسی آیین ها، ادیان و مذاهب تبادلات فرهنگی تبلیغ دین اسلام استمرار و تغییرات فرهنگ ایرانی و اسلامی معماری و هنرها تحولات زبانی دانش ها تاریخ نویسی فارسی پیوندهای دینی و آیینی ایران و قلمرو قراخانیان مواریث مشترک ایرانی ـترکی در قلمرو قراخانی از کلیه محققان و متخصصان تاریخ علاقمند به مطالعاتدوران قراخانیان دعوت می شود، چکیده مقالات خود را بهآدرس ایمیلinfo@ishistory.irارسال کنند. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر1397 آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان 1397 آذر ماه 1397ـباغ نگارستان دانشگاه تهران حامیان و همراهان انجمن ایرانی تاریخ در برگزاری همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران کانون مطالعات بینارشته ای فرهنگی دانشگاه تهران ـمعاونت فرهنگی دانشگاه تهران ـپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـموسسه فرهنگی نگارستان اندیشه ـبنیاد مطالعات قفقاز